Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Blended learning

Onderwijsvernieuwing door blended learning en activerend leren

Activerend leren

Activerend leren gaat o.a. over (de variatie in) werkvormen die aan studenten worden aangeboden en die van studenten een actieve bijdrage vragen aan het leerproces en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het leerproces te betrekken, bijvoorbeeld door tussentoetsen en andere actieve onderwijsvormen, wordt voorkomen dat studenten zich pas actief op de lesstof gaan richten aan het eind van een module, als zij tentamen moeten doen.

Door ICT-middelen te gebruiken in je onderwijs stimuleer je studenten om actief te leren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door:

  • leermaterialen flexibel aan te bieden (o.a. webcolleges)
  • onderwijsactiviteiten/werkvormen die in de werkgroep/het college zijn gestart online verder te laten gaan 
  • via online middelen in te zetten op verbinding/groepsvorming, denk aan gebruik van sociale netwerken
  • kennisclips aan te bieden waarmee een steeds geavanceerder begrip en opbouw van het begrip wordt gefaciliteerd
  • formatieve toetsen (en mogelijk learning analytics) in te zetten om aan de student inzicht te geven in het eigen leerproces
  • tools te gebruiken waarin docent- en student-feedback (peer-feedback) worden gecombineerd.

Lees meer over blended learing en activerend leren in de Onderwijsvisie van de UvA.