Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Video heeft vaak een evident logistiek voordeel: studenten kunnen onderwijsvideo's thuis in hun eigen tijd bekijken. Maar bedenk ook hoe video je onderwijsontwerp kan versterken. Met onderstaande voorbeelden zet je video onderbouwd in.

Hieronder vier voorbeelden

Introductievideo van het flipped classroom model
Ter ondersteuning bij een flipped classroom

Tijd voor interactie op de campus tussen docent en student is in de meeste gevallen schaars. Het doel van het flipped classroom model is om die tijd zo goed mogelijk te benutten. In een flipped classroom kunnen studenten alleen een tekst lezen voor de les, maar video maakt het mogelijk om ook de instructie en multimediaal materiaal te verplaatsen naar het moment van zelfstudie. Zo ontstaat er ruimte voor meer activerende werkvormen op de campus. Zie onderstaande video voor een inleiding tot het flipped classroom-model.

Herhaling

Studenten vinden het prettig om instructie te kunnen herhalen wanneer ze de stof lastig vinden. De populariteit van webcolleges laat zien dat ze voorzien in een behoefte van studenten. Samen met de populariteit van webcolleges rezen ook de zorgen over de aanwezigheid van studenten op de campus. In het licht van het flipped classroom model maakt instructie in de klassikale tijd plaats voor meer interactieve en activerende werkvormen. Video maakt het mogelijk om studenten de instructie zo vaak te herhalen als ze nodig hebben. Dit is vooral fijn bij vakken met een uiteenlopende mate van voorkennis in de studentenpopulatie, bijvoorbeeld bij een schakelprogramma of een keuzevak.

Feedback Fruits
Verwerkt in een opdracht

Video kan het actief leren stimuleren in de zelfstudietijd.

  • Een video kan een opdracht introduceren. In de video legt de docent de opdracht uit. Direct na het bekijken van de video kan de student de opdracht maken.
  • De video kan ook onderdeel zijn van de opdracht. De video kan bijvoorbeeld bewegende beelden van een patiënt bevatten. De student kan dan de opdracht krijgen om een diagnose te schrijven voor die patiënt.
  • In de video zelf kan interactiviteit worden ingebouwd door bijvoorbeeld vragen te stellen. Met sommige educatieve tools kun je verschillende vormen van interactiviteit inbouwen.
Mensen en plekken het onderwijs inbrengen

Het zien en horen van mensen of plekken van buiten de universiteit kan de leerervaring verrijken. Video biedt een mooie oplossing om deze mensen en plekken in je cursus te betrekken, zeker als het gaat om mensen die moeilijk te bereiken zijn of plekken die moeilijk te bezoeken zijn.

Aan de slag!

Voor de bovenstaande didactische toepassingen van video zijn drie veelgebruikte videoformats die elke docent in zijn onderwijs kan toepassen. In onderstaande tabel zie je welke didactische toepassing geschikt is voor wel videoformat. Onderaan de pagina kan vind je links naar meer informatie over de formats en hoe je er zelf mee aan de slag kan.

Welke veelvoorkomende videoformats zijn geschikt voor welke didactische toepassingen van video?
  Klassieke kennisoverdracht Interview/dialoog Demonstratie
Ter ondersteuning van een Flipped classroom x x x
Herhaling x    
Verwerkt in een opdracht x x x
Mensen en plekken het onderwijs inbrengen   x x