Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Digitaal toetsen, beoordelen en feedback

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen is het inzetten van ICT-tools in het ontwikkelen, samenstellen, afnemen, beoordelen en analyseren van tentamens. Met andere woorden: van begin tot eind kan het toetsproces verrijkt worden met digitale middelen. Dit kan zorgen voor een onderwijskundige kwaliteitsslag en het kan efficiencywinst opleveren.

Voordelen van digitaal toetsen

De voordelen van digitaal toetsen kunnen zijn:

  • Formatieve toetsen kunnen flexibel worden aangeboden, waarmee het ook mogelijk is om studenten op zelfgekozen momenten formatieve toetsen te laten maken.
  • Een toets kan worden verrijkt met digitale representaties die op papier minder of weinig waarde hebben; afbeeldingen, video, visualisaties en gebruik van beroepsapplicaties maken het mogelijk om toetsen aan te laten sluiten bij de wetenschappelijke- en andere -beroepspraktijk.
  • Het schrijven van lange stukken tekst op papier is steeds minder gebruikelijk. Voor tentamens biedt digitaal toetsen de mogelijkheid om korte en lange teksten te typen.
  • Feedback kan (direct na of in een formatieve toets) digitaal worden gegeven, zonodig ingebouwd in de toets. Voor formatieve toetsvormen kan peer-feedback worden ingebouwd.
  • Tentamens kunnen digitaal worden nagekeken.

Formatieve toetsen

Formatieve toetsen zijn leermoment voor zowel student als docent. Studenten krijgen inzicht in waar ze staan qua leervoortgang, docenten krijgen dat inzicht ook en kunnen hun onderwijs erop aanpassen. Een formatieve toets heeft veel toegevoegde waarde als er ook feedback wordt gegeven. Bij meerkeuzevragen kan bijv. feedback worden gegeven waarom een bepaald alternatief juist of onjuist is.

Formatief toetsen inzetten vereist natuurlijk een goede afweging tussen doel van dat formatieve toetsen en het digitale middel. Vooral voor summatief toetsen waarin onder tijdsdruk en individueel een prestatie moet worden neergezet zijn procedureafspraken en stevige voorzieningen noodzakelijk.

Feedback

Feedback op tussen- of eindproducten kan natuurlijk ook digitaal. De kracht van digitale feedback ligt vooral in de feedback-workflow die gemakkelijk kan worden ingericht (bijv. meerdere docenten) en het hergebruiken van feedback (standaard-feedback).

Omdat in veel feedbacktools Rubrics (beschrijvende beoordelingsschalen) gebruikt kunnen worden ondersteunen ze het stroomlijnen van feedback op basis van (vooraf gecommuniceerde) criteria.