Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fix Your vowels

Dit project is erop gericht om de onderzoeksmatige belangstelling van studenten te stimuleren door hun vanaf het begin te laten participeren in het onderzoek van de docent op het gebied van de uitspraak en dan vooral de uitspraak van de klinkers.

Informatie

Projectleider:         C. Lie-Lahuerta
Faculteit:                Geesteswetenschappen
Looptijd:                 01-09-2011 tot 01-09-2012

Drs. M.D.C. (Carmen) Lie-Lahuerta

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

Korte beschrijving van het project

Dit project is erop gericht om de onderzoeksmatige belangstelling van studenten te stimuleren door hun vanaf het begin te laten participeren in het onderzoek van de docent op het gebied van de uitspraak en dan vooral de uitspraak van de klinkers. De studenten gaan op onderzoek naar hun eigen spraakuitingen en analyseren deze in een spraakportfolio.

Ze trainen daarbij de uitspraak van hun Spaanse klinkers door middel van een computerprogramma dat hiervoor gegeneerd is.

Korte beschrijving van projectresultaten

Er is een trainingsprogramma gemaakt met Praat, die ingezet is als zelfstudiemateriaal voor studenten van het eerste jaar. De studenten nemen actief deel aan dit onderzoek tijdens de Spaanse taalkundemodule door met dit instrument te trainen en een analyse te maken van hun opgenomen spraakuitingen in een spraakportfolio. Hiervoor is een weblog aangemaakt waar studenten hun analysemateriaal kunnen opsturen en bewaren. Dit is te vinden onder de link: https://rademakers.hum.uva.nl/fyv/

Doelgroep

Eerst jaar studenten Spaans en minoren Europese Studies en Taal en Communicatie

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

Naast het motiveren en bewust maken van studenten voor onderzoek is de meerwaarde van dit project vooral de trainingsprogramma met direct feedback. Het verhoogt het niveau van de uitspraak van de student (vorderingen worden door middel van een pre- en een post-test en een controlegroep getoetst).

Het biedt de student een middel voor zelf-onderzoek voor zijn of haar klinkers en daarmee instrument om de uitspraak van het Spaans te verbeteren (o.a. doormiddel van het bijhouden van een eigen spraakportfolio) zonder tussenkomst van een docent.

Highlights van het project

De studenten hebben dit project positief geëvalueerd en actief meegedaan aan het onderzoek naar hun eigen spraakuitingen.

Het trainingsprogramma wordt als zeer nuttig ervaren.

Lessons learned van dit project

Studenten deadlines geven voor het inleveren van het materiaal. Ze waren zo enthousiast aan het trainen dat de analyse door sommigen te laat werd ingeleverd.

Communicatie en disseminatie

Het project is vorig jaar al gepresenteerd tijdens het congres V Congreso de Fonética Experimental voor internationale fonetici in Sevilla.

Er is mij gevraagd om het project wordt aan de Universiteit van Odense (Denemarken) in april te demonstreren tijdens een congres. 

Verder is er een demonstratie gegeven tijdens de ICTO-etalagemiddag 2012.

Toekomst project

Er zijn plannen om het project naar andere talen uit te breiden.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

De blog kan als portfolio gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden.

Zie verwijzing bij "Korte beschrijving van de projectresultaten"