Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Contact

Facultaire ondersteuning ICT in onderwijs en onderzoek

ICT in het onderwijs wordt door elke faculteit op een eigen manier georganiseerd. Faculteiten hebben een of meer personen die zich met dit onderwerp bezig houden. Tevens speelt de UB een belangrijke rol in ICT ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

De diverse medewerkers van de faculteiten initieren en helpen bij ICTO-projecten en innovaties en ondersteunen docenten. Onderling wordt kennis en informatie uitgewisseld in het tweemaandelijkse ICTO-platform.

Economie en Bedrijfskunde

Voor technische vragen over Blackboard, kunt u terecht bij Heleen de Smet.

mw. H.J.A. (Heleen) de Smet

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

ICT en onderwijs - FEB

ICT in education

Faculteit der Geesteswetenschappen

Voor ondersteuning bij ICT in het Onderwijs of Blended Learning:
E: icto-fgw@uva.nl
T: +31 (0)20 525 6436

Voor Blackboard en/of Canvas ondersteuning:
E: blackboard-fgw@uva.nl
E: canvas-fgw@uva.nl
T: +31 (0)20 525 4487

 

Website van team ICTO FGw

Lemma in de FGw A-Z lijst

mw. L.N. (Liza) Mossing Holsteijn MA

Faculteit der Geesteswetenschappen

Informatie en Communicatietechnologie

Faculteit der Geneeskunde

Voor vragen, wensen of ideeën over de inzet van ICT in het onderwijs en onderzoek, neem dan contact op met:

icto@amc.nl

Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen

Psychologie

De ICTO-coördinator van de opleiding Psychologie ondersteunt in en adviseert over het gebruik van digitale hulpmiddelen binnen het onderwijs. Dit varieert van digitaal toetsen en stemkastjes tot ondersteuning met Blackboard.

E: icto-psy@uva.nl

Onderwijswiki van Psychologie

Communicatiewetenschap

Het ICTO-team biedt ondersteuning bij het werken met oa. Blackboard, Turnitin, Remindo (digitaal toetsen) en het ontwikkelen van kennisclips. Verder kan het ICTO-team advies geven over de inzet van nieuwe tools in het onderwijs voor verschillende doeleinden en meehelpen aan een blended learningstrategie op te zetten.

T: 020 525 6689
E: ictocw@uva.nl

Overzicht tools voor gebruik in onderwijs

Sociale Wetenschappen

Het ICTO-team biedt ondersteuning bij het werken met de verschillende centraal aangeboden platforms zoals UvAweb-CMS, EvaSys, Ephorus, Mediasite, UvA Communities en Blackboard. Daarnaast  geven zij trainingen en adviseren omtrent digitale academische vaardigheden.

mw. drs. N.J. (Nynke) Kruiderink

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

Pedagogische & Onderwijswetenschappen, Universitaire PABO en de Interfacultaire Lerarenopleidingen

Bij het ICTO-team kan men terecht voor vragen en advies over onder andere:

  • de (didactische) inzet van Blackboard en Canvas
  • online vragenlijsten (met Qualtrics)
  • digitale toetsen

Het POW ICTO-team is te bereiken via:  
E: icto-pow-fmg@uva.nl  
T: +31 (0)20 525 1251

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Coördinator van de  ICTO-FNWI Programmaraad en tevens contactpersoon is dr. Natasa Brouwer. Opzet en implementatie van ICT onderwijssystemen/tools wordt gecoördineerd door Wolter Kaper. Hij is ook de facultaire Blackboard contactpersoon en course administrator.

mw. dr. N. (Natasa) Brouwer-Zupancic

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Education Service Centre

dhr. dr. W.H. (Wolter) Kaper

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Education Service Centre

Website over blackboardondersteuning bij FNWI

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

ICTO-coördinator en Blackboardondersteuning: Rik Jager

dhr. R.R. (Rik) Jager MSc

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Education Service Centre

Faculteit der Tandheelkunde

De werkgroep ICT&O van ACTA levert ondersteuning aan studenten en docenten bij ICTO-producten die in het onderwijs gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de facultaire onderwijsportal (Studieweb), Blackboard, EvaSys en Questionmark.

dhr. drs. P. (Pepijn) Koopman

ACTA

ICTO bij ACTA

Bibliotheek

De Bibliotheek biedt ondersteuning bij het online zoeken naar literatuur en informatie en het gebruik van digitale bibliotheekdiensten in de vorm van:

  • (klassikale) cursussen: Library skills crash course, workshop Zoeken op internet, introductiecursus RefWorks. 
  • online demo’s / tutorials 
  • instructies in Online Toepassingen voor Onderzoek en Onderwijs (OTOO) 
  • UBA-coach (individuele ondersteuning via mail en chat)

Vakspecifieke instructies zijn mogelijk via de betreffende vakreferent. Het Digitaal Productiecentrum ondersteunt wetenschappelijk elektronisch publiceren.

Website Bibliotheek

Digitaal Productieentrum (website Biblitoheek)