Een digitaal Trivium

Innovatieproject uit de videotender 2012

Matthieu de Bakker, ontwikkelt binnen het project een aantal gangbare onderwerpen uit de de Griekse en Latijnse grammatica, retorica en argumentatieleer middels digitale modules

Het klassieke Trivium (grammatica, retorica, dialectica) vormde de basis van het universitaire onderwijs in de middeleeuwen en de moderne tijd en gaat terug op kennis die reeds in de oudheid verworven is. Het doel van het project 'een digitaal Trivium' is om deze kennis - inmiddels door onderzoek enorm toegenomen - in een moderne en aantrekkelijke jas te steken en aan te bieden aan studenten in het eerste jaar van hun opleiding. Hierbij wordt primair gedoeld op studenten Geesteswetenschappen, maar ook studenten van Rechten of Maatschappijwetenschappen zouden kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs.

Het project betreft een geheel van drie modules: fonetiek, retorica, en argumentatieleer.

In het eerste stadium hebben we ons geconcentreerd op de technische kant van het aanbieden van digitaal onderwijs, en een content-management systeem ontworpen dat voor alle modules bruikbaar zal zijn en het onderwijs aanbiedt in een aantrekkelijke en geïntegreerde ruimte met een rustige interface in elke browser en op de Ipad. Aan de hand van de opgedane ervaring hopen we de modules en kennisclips verder uit te gaan bouwen.

17 september 2014