Video in onderwijs

Video heeft een belangrijke plek ingenomen in onderwijs en onderzoek. Wil je meer weten over hoe video ingezet kan worden of zelf video gaan gebruiken in je lessen? Lees dan over de mogelijkheden voor videogebruik en welke diensten en initiatieven er aan de UvA zijn om het inzetten van video in onderwijs en onderzoek te verhogen.

Mogelijkheden

Het onderwijs kan bijvoorbeeld worden ondersteund door middel van onderwijsvideo’s, zoals webcolleges, kennisclips, instructies of animaties. In het Blended Learning programma speelt afstandsonderwijs ook een rol. Het voordeel van video is dat het ingezet kan worden als tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs.

 

Gepubliceerd door  ICT Services

Afdeling Onderwijs en Onderzoek ICT Services

25 oktober 2017