ICT in Onderzoek

De UvA wil wetenschappers in staat stellen om baanbrekend onderzoek te doen. Daarvoor is ICT-vernieuwing nodig en specialistische kennis.