Verbreding door verbeelding

Innovatieproject uit de videotender 2012

Gert Jan van Wijngaarden, UHD bij Archeologie beoogt met dit project enerzijds archeologische basiskennis via webcolleges beschikbaar te maken voor niet-archeologiestudenten die archeologische vakken kiezen.Anderzijds de specialistische kennis via webcolleges beschikbaar te maken voor studenten archeologie, die verdieping zoeken in hun onderwijsprogramma.

Verbreding door verbeelding. Videocolleges in archeologisch onderwijs.

Academisch onderwijs wordt in toenemende mate interdisciplinair en studenten kiezen vaker vakken buiten het directe bereik van hun eigen studie. Inhoudelijk en onderwijskundig is het interessant om nadrukkelijk de grenzen van vakgebieden te verkennen en de interacties met andere disciplines op te zoeken. Het nadeel van dergelijk onderwijs is echter dat studenten met verschillende kennis de collegereeks beginnen. Veel tijd moet dan besteed worden aan bijbrengen van specifieke kennis aan bepaalde groepen studenten

In het project Verbreding door Verbeelding wordt de studenten van het keuzevak Life after Death: funerary analysis in the ancient Mediterranean al aan het begin van de collegereeks de vereiste basiskennis bijgebracht door middel van twee videocolleges. De videocolleges duren ieder ca. 30 minuten. In de colleges wordt videomateriaal gebruikt, dat vrij beschikbaar is op het web, zoals een film over de crematie en begraving van Gandhi in India in 1948. Daarnaast zijn er clips op locatie opgenomen op een begraafplaats en in musea. In deze laatste clips treedt de docent op in beeld. Bij het bestaande beeldmateriaal is er een voice-over. De bewegende beelden worden afgewisseld met foto’s en met tekst die de belangrijkste begrippen weergeven.

In het project, dat uitgevoerd kon worden dankzij een genereuze subsidie van het programma ICT in het Onderwijs werkten de docent, een student-assistent en een cameravrouw intensief samen. Bewust zijn we ervan uitgegaan dat de docent zelf het merendeel van het montage zou doen. Op die manier kunnen de personele lasten laag blijven en kan het project een voorbeeld zijn voor andere colleges.

De beide colleges zijn opzettelijk klein van (digitale) omvang gehouden, waardoor zij aan studenten op Blackboard beschikbaar gesteld konden worden. Uit de bijbehorende toets bleek dat de studenten de beoogde kennis hadden verworven. De evaluatie gaf duidelijk aan dat de studenten en docenten deze manier van onderwijs zeer waardeerden.

17 september 2014