Tips en Tops in beeld

Leermomenten markeren in video-opnames van toetsgesprekken van coassistenten t.b.v. feedback en beoordeling

Tijdens de eerste grote co-schap in de Masterfase van de opleiding presenteert iedere co-assistent in een kleine groep van 6 co-assistenten onder leiding van een arts en een medisch psycholoog een video-opname van een eigen gesprek met een patiënt uit de kliniek. Sterke (TOP) en zwakke (TIP) fragmenten uit de video worden besproken. De co-assistent ontvangt feedback vanuit de groep en de begeleiders en wordt na afloop beoordeeld op gespreksvaardigheden en op de zelfevaluatie. Bij dit onderwijs wordt het gebruik van VFR (Video-Fragment Rating) geïntroduceerd en geëvalueerd. Het doel van het project was om de softwaretool te ontwikkelen waarmee de co-assistent voorafgaand aan de beoordelingssessie fragmenten met sterke (TOPS) en zwakke (TIPS) punten kan markeren d.m.v. een tijdcode.

Informatie:

Projectleider:        R.L. Hulsman
Faculteit:               Geneeskunde / AMC Afdeling Medische
                                  Psychologie
Looptijd:               1 september 2011 tm 1 september 2012

 

Contactgegevens:

Dr. R.L. Hulsman
UvA-AMC, Afd. Medische Psychologie
Postbus 22660, 1100 DD, Amsterdam
T: 020-5663928
E: R.L.Hulsman@amc.uva.nl

Korte beschrijving van het project:

 Video-Fragment Rating (VFR) is een web-based software tool waarmee studenten video-opnames van hun eigen gesprekken kunnen terugzien en analyseren. Specifieke leermomenten in het gesprek kunnen gemarkeerd en geannoteerd worden. De toegang tot video’s is beveiligd met een wachtwoord.

VFR is een gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen applicatie, waarin verschillende bronnen van informatie over het functioneren van de student (video, geannoteerde leermomenten, feedback) op een overzichtelijke wijze in beeld kunnen worden gebracht.

VFR geeft de individuele student de regie over het eigen leerproces. De student is eigenaar van de film, kan deze zelf uploaden in VFR, en nodigt zelf in VFR peers en/of beoordelaars uit. VFR werkt met mobiele digitale videocamera’s (handycam) waarmee vaardigheden op locatie vastgelegd kunnen worden. Daardoor is VFR zeer geschikt voor gebruik in de kliniek.

 

Doel van het project:

 Het doel van het ‘Tips en Tops in Beeld’ project is om het gebruik van het VFR systeem te evalueren in het communicatie onderwijs van het AMC in een klinische (PROCO) en een preklinische (Preco) onderwijssetting. VFR is daartoe ingepast in bestaande onderwijs-programma’s. Geanalyseerd is hoe de deelnemers in deze settings VFR gebruiken en hoe ze het werken met VFR evalueren.

Korte beschrijving van projectresultaten:

 Studenten in zowel het PROCO als het Preco onderwijs zijn zeer positief over het werken met VFR. Men waardeert het eenvoudige gebruik en de overzichtelijke manier waarop zowel de films als de bijbehorende leermomenten in één scherm zijn gezet.

Studenten markeren gemiddeld zes leermomenten per video; twee méér dan wat de opdracht was. In de PROCO setting gaan coassistenten niet uit eigen beweging op zoek naar (peer-)feedback. In de (gestructureerde) Preco setting geven de studenten wel peer-feedback. Opvallend is dat peers daarnaast ook aanvullende leermomenten markeren en feedback geven, d.w.z. feedback die niet een reactie is op een leermoment van de student zelf.

De punten die genoemd worden als suggesties voor verbetering zijn relatief klein. Opmerkingen gaan met name over het kunnen verschuiven van een annotatie op de tijdsbalk, de grootte van het videoscherm op de pagina, en het regelen van het geluidsvolume.

 

Doelgroep:

 Studenten in de (klinische) Master-fase van de opleiding als ook artsen in een beroepsopleiding. VFR leent zich ook toepassing voor andere opleidingen waar praktische vaardigheden getraind worden en waar zelf-evaluatie en peer-feedback een nuttige bijdrage leveren aan het leerproces.

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project:

 Zelf-monitoring is een belangrijke vaardigheid van professionals in de gezondheidszorg om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. In het CanMeds model, waarop de inrichting van de moderne geneeskunde opleidingen in Nederland is gebaseerd, wordt aandacht besteed aan het belang van het vermogen tot zelf-evaluatie en peer-feedback. Concepten als reflectie, zelf-evaluatie, zelf-sturing, peer-feedback en peer-review worden veelvuldig genoemd in beleidsbepalende documenten voor het geneeskundeonderwijs die op het CanMeds model gebaseerd zijn, zoals het Raamplan 2009 voor de basisopleiding en het Kaderbesluit 2009 voor de specialistenopleiding.

In het communicatievaardigheden onderwijs van het AMC leren studenten gesprekstechnie-ken toe te passen om gespreksdoelen te identificeren en te bereiken. Reflecteren op het eigen gedrag en dat van anderen is een belangrijke leermethode om gesprekstechnieken effectief toe te passen. Door zelf het eigen gedrag en dat van anderen te analyseren leren studenten zelfstandig een objectieve houding te ontwikkelen ten aanzien van de gedragscriteria.

 

Highlights van het project:

 VFR is uitermate geschikt voor reflectie en feedback op consult vaardigheden in de klinische praktijk vanwege de volgende kenmerken:

• Gebruik van losse camera’s van waaraf video’s worden geupload op de server.

• Bescherming van privacy door afscherming van de server binnen het AMC domein.

• Video’s van patiënten zijn beveiligd achter persoonlijke inlognamen en wachtwoorden.

• De student is eigenaar van de video en bepaalt zelf wie wordt uitgenodigd voor feedback.

In de klinische fase, waarin opleiders vaak weinig tijd hebben voor praktijkbeoordelingen van coassistenten, kan het VFR systeem een flexibele aanvulling bieden. Het beoordelen van de klinische vaardigheden van de coassistent en deze van feedback voorzien kan met VFR tijd en plaats onafhankelijk geschieden.

 

Lessons learned van dit project:

 VFR is een instrument dat goed ontvangen wordt door de studenten in de (pre)klinische fase van de opleiding. Het ruime aantal annotaties bij de films en de bereidheid tot aanvullende feedback zijn indicaties dat zelf-evaluatie en peer-feedback leer-activiteiten zijn die aansluiten bij de interesses en behoeften van de studenten.

VFR is uitermate geschikt voor reflectie en feedback op consult vaardigheden in de klinische praktijk vanwege de volgende kenmerken:

• Gebruik van losse camera’s van waaraf video’s worden geupload op de server.

• Bescherming van privacy door afscherming van de server binnen het AMC domein.

• Video’s van patiënten zijn beveiligd achter persoonlijke inlognamen en wachtwoorden.

• De student is eigenaar van de video en bepaalt zelf wie wordt uitgenodigd voor feedback.

In de klinische fase, waarin opleiders vaak weinig tijd hebben voor praktijkbeoordelingen van coassistenten, kan het VFR systeem een flexibele aanvulling bieden. Het beoordelen van de klinische vaardigheden van de coassistent en deze van feedback voorzien kan met VFR tijd en plaats onafhankelijk geschieden.

 

Communicatie en disseminatie:

 - Presentatie in het AMC voor onderwijscoördinatoren

- Verslag met onderzoeksresultaten

- Posterpresentatie ICCH-EACH congres:

Dierssen AHJ, Hulsman RL, Van der Vloodt J, Van den Dungen JJAM, Heineman E. Video Fragment Rating: web-based assessment and feedback of clinical behaviour. Experiences of clerks and clinical teachers in two academic medical centres. EACH St. Andrews 4-7 september 2012.

- Aanvraag ingediend voor aanschaf van VFR (24 oktober 2012)

 

Toekomst van het project:

 Het plan is om VFR aan te schaffen en gebruik ervan op te schalen naar:

- het klinische onderwijs in de Masterfase vna de geneeskunde opleiding,

- toepassing in de Medische Informatie Kunde opleiding,

- de specialistenopleiding van het AMC (OMSO).

 

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context:

 Met VFR worden goede en slechte scenes in een film gemarkeerd. Deze scenes kunnen betrekking hebben op een breed spectrum aan leeractiviteiten en doelen.

VFR is eenvoudig inzetbaar in alle andere onderwijs settings waar gebruik gemaakt wordt van videomateriaal van vaardigheden en waar behoefte is aan het markeren van deelfragmenten waarin goede en verbeterbare vaardigheden van de student worden vertoond. 

VFR kan ook eenvoudig ingezet worden in instructielessen waarbij gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerd videomateriaal van voorbeeldsituaties. De docent heeft daarin vooraf in VFR de positieve en kritische sequenties gemarkeerd, waarna deze individueel of klassikaal kunnen worden getoond ter ondersteuning van instructie en discussie over praktijkvaardigheden.

 

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014