SPSS in a Virtual Classroom

trefwoorden: afstandsonderwijs, virtuele werkgroepen, chat, google hangout

Projectleider:  S. Klinkenberg
Faculteit:  FMG afdeling Psychologie
Looptijd:   1 augustus 2012 – 1 mei 2013
Email:   S.Klinkenberg@uva.nl

Met dit project willen we de huidige fysieke werkgroepen zoals die momenteel voor het vak SPSS gegeven worden vervangen door virtuele werkgroepen. Daartoe willen we gebruik maken van google Hangout, een video groeps-chat waarbij de mogelijkheid tot schermdeling en document deling is ingebouwd. Het plan is om de tijd gebonden werkgroep te handhaven maar de locatie daarbij los te laten. Studenten kunnen de werkgroepen dus gewoon thuis volgen. De begeleiding zal, op afstand, worden gedaan door de huidige werkgroep begeleiders van het vak SPSS. Tevens willen we onze ervaringen omzetten naar een module voor docenten waarin zij leren hoe deze aanpak succesvol te implementeren is en wat de valkuilen zijn.

We streven naar een volledige vervanging van de fysieke werkgroepen door virtuele werkgroepen. De meerwaarde die dit biedt is dat we het onderwijs grootschaliger kunnen maken waarbij we er naar streven geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de begeleiding. De kosten besparing die dit zou opleveren richt zicht op zowel de halvering van de benodigde onderwijs tijd, maar ook op het wegnemen van de bezetting van de computer onderwijs ruimtes.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014