eDee! De plek om nieuw en tweedehands ICTO advies te krijgen

trefwoorden: ICTO advies, BKO, docentprofessionalisering, training

Met het project ‘eDee! De plek om nieuw en tweedehands ICTO advies te krijgen’ wordt beoogt een centrale, online leeromgeving in te richten met een aanbod voor docentprofessionalisering op het gebied van ICT en Onderwijs.
De grootschalige opkomst van ICT hulpmiddelen in het onderwijs en de verwachting om met deze vernieuwingen mee te gaan, heeft gevolgen voor de professionalisering van docenten. Niet alleen is het van belang dat docenten op de hoogte zijn van het aanbod en de toepassingen van technische hulpmiddelen die in het onderwijs ingezet kunnen worden, ook is het van belang dat docenten zelfstandig en kritisch een keuze (en gebruik) kunnen maken uit deze middelen. Basiskennis over digitale didactiek en instrumentele vaardigheden zijn hiervoor onontbeerlijk.
Binnen het professionaliseringstraject van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) in het AMC, komt het
inzetten van ICT in het onderwijs niet of nauwelijks voor. In de docentcompetenties van het
BKO-traject zijn geen ICT competenties opgenomen, waardoor het niet mogelijk is om docenten via dit traject te adviseren over onderwijstechnologie. Een bijkomend gevolg hiervan is dat de faculteit Geneeskunde momenteel geen standaard aanbod heeft van professionaliseringstrainingen gericht op onderwijstechnologie. Docenten die interesse hebben in een bepaalde onderwijsapplicatie of die zich willen verdiepen in ICT in het onderwijs, worden ad hoc ondersteund of doorverwezen.

Een breed online trainingsaanbod in ‘Technology Enhanced Learning’

Met deze projectaanvraag wil team Onderwijstechnologie van de faculteit Geneeskunde een breed online trainingsaanbod in ‘Technology Enhanced Learning’ voor docenten opzetten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschikbare (online) content uit eerdere professionaliseringsprojecten, zowel binnen het AMC als daarbuiten  Deze content zal worden toegespitst op de ondersteuning van team Onderwijstechnologie door bestaand materiaal samen te voegen, aan te passen en aan te vullen. Het totale aanbod zal op één centrale (online) leeromgeving worden aangeboden en zal complementair zijn aan de individuele begeleiding die docenten krijgen van medewerkers Onderwijstechnologie AMC en hierdoor een vast onderdeel worden van de staande dienstverlening. Het professionaliseringsaanbod wordt vanuit UVA Communities beschikbaar gesteld aan de faculteit Geneeskunde, maar ook aan andere faculteiten c.q. onderwijsinstellingen.

De aandachtsgebieden van het trainingsaanbod zijn:
1. Algemene digitale didactiek
2. Arrangeren, ontwikkelen en gebruiken van digitaal leermateriaal/leermiddelen
3. Instrumentele vaardigheden
4. Informatievaardigheden

Samenwerking en doelstellingen

Binnen dit project wordt een samenwerkingsverband met het project “Welk ICTO-type ben jij?” van de faculteiten FMG en FGw aangegaan. In dit project zal een adaptieve assessment tool worden ontwikkeld waarmee een docent, die kampt met een vraag of probleem in zijn onderwijs, een advies krijgt voor een ICT onderwijstoepassing. Inhoudelijk sluiten de projecten naadloos op elkaar aan omdat het gegeven advies van de assessmenttool gekoppeld kan worden aan het trainingsaanbod in de online leeromgeving.

 
Binnen het project zal beoogd worden

1. Een behoefteonderzoek bij de doelgroep/klankbordgroep af te nemen, het bestaande trainingsaanbod te inventariseren en verzamelen en een ontwerp voor het online trainingsaanbod te realiseren.
2. De content te digitaliseren, aan te bieden in de online leeromgeving en een koppeling met de assessmenttool uit het ICTO fonds project “Welk ICT&O type ben jij?”  tot stand te brengen. Tevens zal het ontwikkelde online trainingsaanbod bij de doelgroep worden getest en geëvalueerd.
3. Het online trainingsaabod te implementeren in de bestaande dienstverlening en actief te promoten.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014