Doe de test: welk ICT&O type ben jij?

In dit project wordt getracht docenten te professionaliseren in de inzet in ICT in het onderwijs, zonder dat daarbij de ICT component centraal staat.

Informatie

Nynke Bos & Nynke Kruiderink
Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Looptijd: 01-09-2012 tot en met 31-08-2013

  • mw. dr. N.R. (Nynke) Bos

Samenvatting

Het project “Doe de test: welk ICT&O type ben jij?” is een samenwerkingsverband tussen twee faculteiten: FGw en FMG. In dit project wordt getracht docenten te professionaliseren in  de inzet in ICT in het onderwijs, zonder dat daarbij de ICT component centraal staat. Het probleem van de professionalisering van docenten omtrent het gebruik van ICT in het onderwijs ligt in het feit dat docenten inzicht moeten leren krijgen in hetgeen er te leren valt.  Deze docent heeft onvoldoende inzicht in zijn eigen leer behoefte en/of vraag. Het aanbod van leermaterialen is talrijk maar de vraag van de docent (vanuit onderwijspraktijk) komt meestal niet overeen met het aanbod van het materiaal (geredeneerd vanuit de techniek).

Om het hiaat tussen vraag en aanbod te overbruggen wordt een experttool ontwikkeld. Deze experttool bestaat uit vragen/ stellingen uit de onderwijspraktijk waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van de setting van het onderwijs, de attitude van de docent en de doelstellingen van het onderwijs. De experttool geeft de docent vervolgens een advies over de juiste ICT tool en een verwijzing naar de beschikbare materialen die de docent leert deze tool in het onderwijs in te zetten om zo de  Dit leidt tot de uiteindelijke doelstelling om het reeds ontwikkelde materiaal beter te ontsluiten. Docenten met een lage ‘tech savviness’ wordt op de mogelijke toevoeging van ICT in het onderwijs gewezen, ervaren docenten wordt gewezen op voor hem onbekend materiaal en tools. De uiteindelijke einddoelstellingen van het project zijn om door het ontwikkeling van deze experttool een werkdrukvermindering onder docenten te realiseren, de kwaliteit van het onderwijs verhogen en de aantrekkelijkheid van het onderwijs te verhogen.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014