Digital Peer Review bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen

Dit project betreft digitale peer review met Turnitin PeerMark. Peer review kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van teksten. In dit project is peer review formatief gebruikt en dient vooral reflectie op het eigen werk te bevorderen; het is niet bedoeld om andere studenten een beoordeling of cijfer te geven

Informatie

Projectleider:             W. van Eerde
Faculteit:                   Economie en Bedrijfskunde
Looptijd:                    1 september 2012 tot en met 31 juli 2013

Beschrijving van het project

In dit project gaat het om het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Voor docenten is het vaak te tijdrovend om alle studenten zorgvuldig meerdere malen commentaar te geven. Peer review wordt weinig toegepast in het onderwijs. Het biedt echter een aantal belangrijke voordelen: 1) de studenten krijgen individuele feedback; 2) ze leren om volgens de regels van de academische peer review commentaar aan anderen te geven; 3) zij zien de feedback van anderen op hetzelfde stuk zien en leren ook van dat commentaar; 4) het leren is actief, door schrijven en becommentariëren. Uiteindelijk zou dit er toe moeten leiden dat studenten zich door de reflectie op hun eigen inspanningen en die van anderen de criteria voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel eigen maken.   

Daarnaast wordt de tijd van de docent beter benut doordat teksten die binnenkomen al van betere kwaliteit zijn dan wanneer er geen sprake is van peer review. Het vak is nu gestructureerd rond de feedback oefeningen. In de les komen allerlei zaken aan bod die in de feedback aan de orde komen, zoals een de opbouw van een inleiding, definiëren, argumenteren en refereren. 

Binnen Turnitin zijn de vragen uit de cursus eenvoudig te kopiëren. Voor anderen is het mogelijk de cursus op maat  te maken door er andere vragen aan toe te voegen of meerdere rondes van feedback te maken.

Beschrijving van de projectresultaten 

In de Master Business Studies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde – Amsterdam Business School is gebruik gemaakt van peer review in de cursus Thesis Proposal (Leadership & Management Track). De studenten schrijven in deze cursus hun onderzoeksvoorstel voor de afstudeerscriptie. De cursus duurt vier weken en in deze periode krijgen ze tweemaal peer feedback. Met Turnitin PeerMark beantwoorden de studenten open vragen over de tekst van twee andere studenten. Zij krijgen van twee studenten feedback op elke versie.

Doelgroep

Docenten kunnen dit gebruiken bij cursussen waarin de studenten een onderzoeksvoorstel geschreven dient te worden. Het kan ook breder worden gebruikt bij schrijfopdrachten, b.v. wetenschappelijk schrijven.

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project 

Digitale peer review wordt nauwelijks gebruikt, maar het kan een aanvulling zijn op bestaande methoden.

Highlights van het project 

Het niveau van de onderzoeksvoorstellen lijkt verbeterd. De studenten gaven in een evaluatie aan dat ze leerzaam en motiverend vonden, ook al kost het redelijk veel tijd. Daarnaast geven ze toch ook aan dat ze graag feedback van een docent zouden willen krijgen.

Lessons learned van dit project 

Deze vorm van les geven werkt activerend en motiverend. De studenten krijgen oog voor hoe anderen dit aanpakken en kunnen anderen helpen met wat ze zelf weten.

Het besluitvormingsproces om een licentie te verkrijgen voor Turnitin duurde heel lang. Ook blijken hier grote verschillen tussen de faculteiten van de UvA te bestaan; bij sommige faculteiten was Turnitin allang beschikbaar. Uiteindelijk heeft FEB toch ook een licentie gekregen.

Toekomst project 

De cursus is in deze vorm tweemaal gegeven en zal in de toekomst zo gegeven blijven worden. Inmiddels is er een informatiebijeenkomst gehouden waaraan de coördinator heeft deelgenomen en kunnen docenten digitale peer review in hun cursussen gebruiken.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014