Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

ICT in onderzoek

De UvA wil wetenschappers in staat stellen om baanbrekend onderzoek te doen. Daarvoor is vernieuwing van de ICT-infrastructuur nodig en ontwikkeling van specialistische kennis.

Waarom ICT in onderzoek?

De ICT-ondersteuning van onderzoek krijgt steeds meer aandacht. Ontwikkelingen als ‘big data’ en ‘open science’ vragen om nieuwe infrastructuren en specialistische kennis. Zo neemt de behoefte aan opslag toe naarmate meer data worden verzameld. Niet alleen is er geavanceerde apparatuur nodig om aan die behoefte te voorzien, maar ook expertise op het gebied van techniek en beleid om die data veilig te beheren en toegankelijk te maken.

Ondersteuning van ICT in onderzoek

Op centraal niveau houdt de afdeling Onderwijs & Onderzoek van ICTS zich bezig met de vernieuwing van de ICT-dienstverlening. Dat doet de afdeling in samenspraak met andere centrale diensten zoals de Universiteitsbibliotheek, die zich onder meer heeft toegelegd op het ondersteunen van research data management. Ook wordt nauw samengewerkt met onderzoekers in vernieuwingsprojecten zodat ICT-diensten die in ontwikkeling zijn op de behoeften van deze onderzoekers worden afgestemd. Daarnaast is er binnen verschillende faculteiten ICT-ondersteuning aanwezig die zich richt op lokale behoeften.

Ambities

De ambities van de UvA op het vlak van ICT in onderzoek vloeien voort uit een drietal principes. Deze principes zijn bepalend voor de inrichting van nieuwe ICT-diensten, rekening houdend met hun onderlinge samenhang.

Complexe data, complexe ICT

Onderzoekers verzamelen en combineren steeds vaker grote hoeveelheden data. Zo kunnen gegevens over vliegroutes van vogels worden samengevoegd met gegevens over windrichtingen om verklaringen voor vlieggedrag te vinden. Zulke complexe datasets vragen om complexe ICT-oplossingen voor het opslaan en analyseren van deze data. Daarbij is bovendien steeds vaker ondersteuning nodig van specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van data science. Binnen vernieuwingsprojecten wordt zowel gewerkt aan de realisatie van de benodigde ICT-infrastructuur als aan de ontwikkeling van expertise.

Instellingsoverstijgende samenwerking

Om baanbrekend onderzoek te doen, wordt steeds meer samengewerkt met onderzoekers buiten de eigen vakgroep en universiteit. Bij die samenwerking worden bijvoorbeeld datasets gedeeld en gezamenlijk geanalyseerd. Samenwerking kan ook plaatsvinden met maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven of de overheid. Zulke samenwerkingspartners die niet bij dezelfde instelling werken moeten gebruik kunnen maken van dezelfde ICT-diensten om de samenwerking soepel te laten verlopen. 

RDM-beleid

Er worden steeds meer eisen gesteld aan het research data management (RDM) van onderzoekers. Diverse partijen zoals de EU, de universiteit, subsidieverstrekkers en uitgevers van tijdschriften formuleren RDM-beleid. Zo wordt van onderzoekers verwacht dat zij hun onderzoek transparant en traceerbaar maken. Dat heeft veel voordelen. Open access publiceren zorgt er bijvoorbeeld voor dat uitkomsten uit onderzoek toegankelijk worden voor een breed publiek. En het publiceren van onderzoeksplannen en delen van datasets maakt het onderzoeksproces traceerbaar voor collega’s, die hiermee bijvoorbeeld replicatiestudies kunnen uitvoeren. Hierbij moet echter wel de vertrouwelijkheid van de data worden gewaarborgd. Nieuwe ICT-oplossingen ondersteunen en ontlasten de onderzoeker bij research data management.

Meer weten?

Meer weten over de ondersteuning van ICT in onderzoek of deelname aan vernieuwingsprojecten? Neem dan contact op met Claudia van Kruistum, consultant van de afdeling Onderwijs & Onderzoek, via c.j.vankruistum@uva.nl.