Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Eind juli 2014 is bij de FNWI bij de Pre-master Information Studies een pilot gedaan met proctoren. Het “Online Proctoren” is een relatief nieuw opkomend concept van het afnemen van tentamens op afstand dat tot nu toe vooral terrein heeft gewonnen in het onderwijs in de Verenigde Staten. Proctoring wordt onder andere gebruikt in MOOCs voor certificering.

Er zijn verschillende methodes van proctoring bekend. Aanbieders van online proctor-diensten zijn veelal Amerikaans of gebruiken Amerikaanse software. Dit is een nieuw gebied waardoor de privacy en juridische aspecten nog niet specifiek zijn vastgelegd waarbij de wetgeving in de EU en VS sterk van elkaar verschillen.

Pilot Digitale tentamen met de proctor bij Online Pre-master programma

Het online programma Pre-master Information Studies dat in 2012 van start is gegaan geeft studenten de mogelijkheid om hun deficiënties weg te werken en vervolgens in te stromen in de eenjarige Master Information Studies. Als doelgroep van deze online Pre-master waren ten eerste Nederlandse HBO-ers verwacht en studenten uit de omringende landen.
Bij een online module past een online tentamen. Eind juli 2014 bij de derde termijn voor Pre-master tentamens in dat academisch jaar werd besloten om alle studenten de gelegenheid te geven om het tentamen op afstand te doen mits hun apparatuur aan de technische eisen van het proctor tentamen voldoet. De examinering gebeurde met Proctor Exam. Proctor Exam heeft een volledig web-based platform waarbij studenten geen programma’s op hun computer hoeven te downloaden. Proctor Exam maakt gebruik van vier basis elementen: 360° audio en visuele surveillance, ScreenSharing technologie, live examen toezicht en video opnames. De studenten konden uit privacy redenen het tentamen op afstand weigeren en op locatie bij de FNWI dit komen afleggen.

Positieve resultaten

De resultaten van deze pilot waren zeer positief. Alle studenten hebben direct na het tentamen een enquête ingevuld. De pilot in juli heeft de technische aspecten van een proctor exam goed getest. Op basis van die ervaring heeft Proctor Exam zijn software en look en feel op het platform nog verbeterd. Bij de FNWI is de workflow gemaakt hoe een proctor tentamen bij de Pre-master programma wordt afgenomen. De pilot was leerzaam, maar er moet nog meer inspanning komen voordat het tentamineren op afstand met proctoring een standaard procedure kan worden.

Meer informatie

Het volledige bericht van Natasa Brouwer en Daniel Haven, met enkele resultaten van de enquête vindt u op de ICTO-site van FNWI 
Zie verder ook het bericht over de demonstratie van proctor tentamen op 14 november 2014.