Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In 2015 verscheen het rapport Blend IT & Share IT. Het rapport riep op om blended learning tot de default onderwijssetting te maken en om docent professionalisering op dit gebied een prioriteit te maken. In 2016 werd in dit licht de tool Articulate Storyline (AS) aangeschaft, een programma om e-learnings te maken voor het online deel van het onderwijs. Begin 2018 werd een onderzoek uitgerold om het gebruik van en tevredenheid over het programma in kaart te brengen. Bovendien werd gekeken of het gebruik van zo’n tool docentprofessionalisering op het gebied van Blended Learning teweegbrengt.

Zeer gebruiksvriendelijk

De gebruikers van Articulate Storyline(AS) zijn vooral te spreken over de mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Over de compatibiliteit bestaat een verdeeld beeld. Vooral het gebruik van SCORM waardoor er na publicatie geen kleine wijzigingen meer gemaakt kunnen worden, wordt genoemd als een nadeel. Nieuwe versies van AS geven hier deels en antwoord op. Voor de toekomst zouden xAPI en Learning Record Stores uitkomst kunnen bieden.

Toegang tot Articulate Storyline en licenties

Hoe het gebruik van AS is georganiseerd, verschilt sterk per faculteit. De meeste faculteiten geven docenten geen licentie van AS. De bouwers van de e-learnings met AS zijn vooral de ICTO-medewerkers en studentassistenten. Op de faculteiten die een licentie aan docenten geven, bestaan de activiteiten van docenten in AS vooral uit het corrigeren van de teksten in de e-learning en niet zozeer in het bouwen van de e-learning zelf. De bijdrage die een docent levert aan de ontwikkeling van een e-learning manifesteert zich vooral in het didactische en inhoudelijke deel ervan. Het activeert docenten om over hun onderwijs na te denken en levert hen nieuwe didactische inzichten.

mw. F. (Fleur) Braunsdorf

ICT Services