Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Er zijn gelden beschikbaar gekomen om via een extra Grassrootronde de ontwikkeling van kennisclips een duurzame impuls te geven. De deadline voor het indienen van voorstellen is vrijdag 26 oktober 2018. Ook Grassroot-aanvragen op andere gebieden dan kennisclips kunnen worden ingediend.

Apart formulier voor deze unieke ronde

Op uva.nl/grassroots is een apart aanvraagformulier voor kennisclips-Grassroots beschikbaar. De criteria verschillen iets ten opzichte van de algemene Grassroot-aanvragen. De aanvraagformulieren kunnen naar het algemene e-mailadres van de Grassroots worden gestuurd (grassroots@uva.nl).

Hetzelfde budget als bij andere Grassroots

Voor kennisclips-Grassroots geldt eveneens het budget van €1000,- Dit budget kan worden besteed aan bijvoorbeeld hardware of software om kennisclips op te nemen of te monteren. Dit mag voor de eigen werkplek worden ingezet, maar het wordt aangemoedigd om in het voorstel aandacht te besteden aan het duurzaam inzetten en delen van aan te schaffen materialen. Het clusteren van aanvragen met meerdere personen behoort ook tot de mogelijkheden. Voorwaarden voor de aanvragen is dat de bestedingen nog in 2018 gedaan worden.

Andere Grassroot-aanvragen ook welkom

Naast deze extra Grassroot-aanvragen op het gebied van kennisclips zijn ook overige aanvragen voor Grassrootronde 2 nog steeds welkom. Ook hiervoor geldt de deadline van vrijdag 26 oktober 2018.