Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Donderdag 30 augustus heeft het HvA Lustrumfestival plaatsgevonden. ICTS heeft een bijdrage geleverd aan het festival via diverse workshops. Hieronder een korte impressie van deze workshops.

Hackathon in het onderwijs – Sjoukje Kerman en Alan Berg

Tijdens het HvA Lustrumfestival is actief deelgenomen aan de 45 minuten durende workshop ''Hackathons in het onderwijs'' , dat door Alan Berg en Sjoukje Kerman ( ICTS-O&O) werd geleidt.

Na afloop zijn gesprekken ingepland met vier van de twaalf deelnemers. Zij willen graag het advies van ICTS afnemen. Hiermee werd duidelijk dat het een nuttige sessie is geweest voor zowel de deelnemers als ICTS. ICTS heeft bewezen een waardevolle partner te kunnen zijn bij het adviseren over het ontwikkelen en organiseren van Hackathons in het onderwijs. De deelnemers (docenten, medewerker programma Ondernemerschap en een  Facultaire ICTO hoofd) geven aan zich begrepen en versterkt te voelen in hun plannen. Dit is winst. De hackathon als werkvorm is, denk ik, interessant om als dienst te overwegen. Meer weten over Hackathons? Neem contact op met Sjoukje Kerman s.p.kerman@hva.nl of Alan Berg a.m.berg@uva.nl

Workshop 360 Graden Video – Arnout Probst

Op het lustrum van de HvA heb ik mensen laten kennismaken met 360 gaden video. Het was een doorlopende demonstratie met als doel, zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wat 360 graden video is en wat het met je doet.

Er zijn veel mensen langs gekomen waarbij er erg veel animo was om onze VR bril met 360 graden demonstratie materiaal uit te proberen. Na het zien van de demonstratie video's kwam het gesprek eenvoudig op de toepassingen in onderwijs en onderzoek. Als je net hebt beleefd hoe deze techniek je meeneemt naar een andere realiteit kan je veel beter toepassingen bedenken. De ideeën van de bezoekers gingen van het mogelijk maken van moeilijk bereikbare stageplaatsen tot het inleven in de situatie van een kwetsbare groepen in de samenleving. Stuk voor stuk leuke en inspirerende gesprekken die resulteerden in diverse vervolgafspraken om te kijken of, en zo ja waar, deze techniek inzetbaar is. Meer weten over 360 Graden Video? Neem contact op met Arnout Probst A.P.L.Probst@uva.nl

Workshop Kennisclips – Werner Degger

Drie kwartier was beschikbaar, drie kwartier om tien docenten die geen of weinig ervaring hebben met het maken van kennisclips een gedegen script te laten schrijven over een zelf gekozen onderwerp.

In de workshop maakten we gebruik van een quick winmethode die in opdracht van de SURF SIG Media & Eduction is ontwikkeld. De aanwezigen kregen de opdracht om zonder voorkennis een scriptje te schrijven over een zelf te bepalen eenvoudig onderwerp. Vervolgens kregen ze in drie fasen video's te zien waar telkens een aantal mogelijke verbeterpunten werden gepresenteerd die vervolgens konden worden losgelaten op hun zelf geschreven scriptje. In de video's werden de ontwerpprincipes van Mayer gepresenteerd. De meest markante daarvan is wellicht dat gelijkertijd lezen en luisteren elkaar in de weg zit. Dat lijkt een open deur terwijl de veel docenten hun PowerPoint presentaties juist vaak vol tekst hebben staan

Workshop Fix your Vowels – Bas Heerschop & Liza Mossing

Het verschil tussen pechuda de pollo en pechuda de polla lijkt zo klein te zijn; het is in feite niets meer dan een verschil tussen een enkele klinker. Toch is het effect van dit verschil heel groot. Als je een poelier om een pechuda de pollo vraagt, krijg je er een mooie kippenborst voor terug. Als je om een pechuda de polla vraagt, kan het zijn dat je wat raar wordt aangekeken aangezien je zojuist om zijn geslachtsdeel hebt gevraagd.

De uitspraak van klinkers in een vreemde taal, in dit geval het Spaans, luister dus heel nauw en de ervaring leert dat de uitspraak van klinkers in een vreemde taal vaak een lastige aangelegenheid is. Dit is precies de reden geweest om de applicatie Fix Your Vowels (FYV) te ontwikkelen, naar een idee van Carmen Lie-Lahuerta en Dirk-Jan Vet. De applicatie richt zich op het verbeteren van de uitspraak van klinkers in een vreemde taal (tot nu toe Spaans en Italiaans). Uit een eerdere versie van de applicatie is gebleken dat de uitspraak van gebruikers ook daadwerkelijk verbetert na verloop van tijd.

Liza Mossing Holsteijn – product owner – heeft op het HvA Lustrumfestival de taalwetenschappelijke grondslag van de applicatie belicht en Bas Heerschop – één van de ontwikkelaars – heeft tijdens de tweede helft van deze presentatie de gebruikte technieken geïllustreerd. Met de ontwikkeling van deze applicatie is een mooie brug geslagen tussen ICTS en de onderwijspraktijk van de UvA.

De presentatie, en daarmee de applicatie, is door deelnemers met veel interesse en enthousiasme ontvangen. Inhoudelijk technische vragen over onder andere AWS (Amazon Web Services) passeerden de revue, maar ook de vraag 'Kunnen wij dit in ons onderwijs aan de HvA ook gebruiken?' werd door meerdere HvA-docenten gesteld. Op dit moment wordt de applicatie aangeboden in Canvas, middels een LTI-koppeling, binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Echter, gezien de interesse vanuit het onderwijs aan de HvA, blijkt er wellicht ruimte voor meer te zijn.

dhr. drs. S.W.A. (Sijo) Dijkstra

ICT Services