Videoconferencing

Videoconferencing is het communiceren in beeld en geluid van mensen op verschillende locaties. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek zijn tussen twee personen op verschillende plaatsen, maar ook een sessie waarin verschillende groepen in ruimtes op meerdere locaties met elkaar samenwerken, een lezing of een college volgen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om van videoconferencing gebruik te maken. 

Via een een pc, smartphone of tablet wordt meestal één-op-één, of  één persoon met meerdere personen gecommuniceerd (bijvoorbeeld docent met studenten), het zogenaamde webconferencing of beeldbellen.

Met een hoogwaardige  videoconferencingset kunnen ook twee (grotere) groepen met meerdere personen met elkaar communiceren en content delen.

 

Hoe gebruik ik videoconferencing in mijn onderwijs?

Videoconferencing kan o.a. gebruikt worden om:

  • algemene taalvaardigheden te verbeteren (spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden)
  • in werkgroepsverband met buitenlandse studenten samen te werken
  • een examen af te nemen
  • stage trajecten te ondersteunen
  • interactief colleges op afstand te volgen, eventueel in combinatie met stemkastjes
  • buitenlandse sollicitaties af te nemen
  • promotiebegeleiding vanuit het buitenland vanuit en met het buitenland
  • promotieplechtigheden virtueel bij te wonen
  • besprekingen en presentaties tussen onderzoekers op afstand uit te wisselen
  • congres- en operatieregistratie met communicatie in twee richtingen te verzorgen. 

 

Gepubliceerd door  ODG

16 september 2014