Streaming Media Dienst

De SMD biedt medewerkers en studenten de mogelijkheid om video- en geluidsbestanden op internet te plaatsen.

Video- en geluidsbestanden die van belang zijn vooronderwijs en onderzoek binnen de UvA kunnen eenvoudig op de Streaming server geplaatst worden. Het materiaal presenteert u op eenvoudige wijze in Blackboard of via een andere website. Sinds juni 2014 is het vernieuwde videoplatform voor iedereen beschikbaar.

Wat kan ik doen op de Streaming Media Dienst?

  • Video- of audio-bestanden uploaden, die op alle apparaten (PC, tablet, smartphone) te bekijken en te beluisteren zijn.
  • Bijna alle video- en audio‐formaten kunnen als invoerformaat gebruikt worden.
  • Al het materiaal dat u plaatst, wordt omgezet naar het correcte afspeelformaat.
  • U kunt op de website behorend bij de dienst zoeken naar videobestanden op titel of beschrijving van uzelf en anderen. 
  • U kunt van uw videobestanden openbare collecties aanmaken rondom een thema. 
  • Uw videobestanden zijn op verschillende niveaus af te schermen:
  1. netwerk-niveau (bijv. iedereen op het UvA‐netwerk kan dit bestand bekijken) 
  2. ingelogde gebruikers (bijv. alle personen met een UvAnetID kunnen na inloggen dit bestand bekijken)
  3. gebruikersniveau (bijvoorbeeld specifieke personen, op UvAnetID, kunnen na inloggen dit bestand bekijken).

Gepubliceerd door  ODG

16 september 2014