Projecten ICTO en Video

Sinds de start van de programmalijn Video zijn projecten uitgevoerd waarin de mogelijkheden van Video in het Onderwijs werden onderzocht. Binnen de tender van 2012 zijn zes middelgrote innovatieve projecten en acht kleinere Grassrootsprojecten uitgevoerd. Ook in diverse ICTO projectenrondes werden en worden projecten uitgevoerd waarin video een belangrijke rol speelt.

 • Acta Tube

  Verhoging van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs bij ACTA door de productie van online videomateriaal.

  Lees verder
 • Alles is opgenomen en staat online…en nu?

  De doelstelling van het huidige project is een bredere inzet van het huidige aanbod van bestaande webcolleges.

  Lees verder
 • Bouwen van website Visuele Antropologie en ontsluiten database met filmtitels

  Trefwoorden: website, portal visuele antropologie

  Lees verder
 • Camera Lucida

  Binnen dit project realiseert een team onder leiding van John Kleinen, docent FMG (departement antropologie & sociologie), een portal voor studenten en docenten met interesse voor visuele sociale wetenschap.

  Lees verder
 • Docent onder de Knop

  Binnen dit project zijn onder leiding van Jan Don, UD bij Neerlandistiek, videoclips gemaakt van centrale begrippen uit de taalkunde.

  Lees verder
 • Een digitaal Trivium

  Matthieu de Bakker, ontwikkelt binnen het project een aantal gangbare onderwerpen uit de de Griekse en Latijnse grammatica, retorica en argumentatieleer middels digitale modules

  Lees verder
 • Historiography in the making

  René van Royen, docent Geschiedenis, 'verbeeldt' in dit project een passage uit het werk van Julius Caesar: de Helvetische volksverhuizing van het jaar 58 v.C.

  Lees verder
 • Kennisclips voor stadssociologie

  Docent Clemens de Olde heeft samen met het team van ICTO van Social Sciences, een tweetal clips ontwikkeld waarin de basisconcepten van de stadssociologie worden behandeld.

  Lees verder
 • Korte instructie video’s voor statistische data analyses in SPSS

  Voor dit project, heeft Sharon Klinkenberg, docent Psychologie, instructies met betrekking tot het uitvoeren van statistische data analyses in SPSS op video vastgelegd, zodat studenten deze tijdens het studeren kunnen gebruiken. Daardoor is meer ...

  Lees verder
 • Scandinavie in beeld: kijkend leren

  Trefwoorden: QuestionMark Perception, online beeldmateriaal, taalonderwijs, luistervaardigheid

  Lees verder
 • Tips en Tops in beeld

  Tijdens de eerste grote co-schap in de Masterfase van de opleiding presenteert iedere co-assistent in een kleine groep van 6 co-assistenten onder leiding van een arts en een medisch psycholoog een video-opname van een eigen gesprek met een ...

  Lees verder
 • Tolkenpracticum

  Jeanine Suurmond, docent bij Geneeskunde, heeft een module ontwikkeld voor geneeskundestudenten over het inschakelen van een tolk als de patiënt niet goed Nederlands spreekt.

  Lees verder
 • Verbreding door verbeelding

  Gert Jan van Wijngaarden, UHD bij Archeologie beoogt met dit project enerzijds archeologische basiskennis via webcolleges beschikbaar te maken voor niet-archeologiestudenten die archeologische vakken kiezen.Anderzijds de specialistische kennis ...

  Lees verder
 • Video en Presentatievaardigheden

  Sanne Frequin, docent-promovendus bij Kunstgeschiedenis, heeft in dit project gewerkt aan het niveau van de presentatie-vaardigheden van de studenten. Daarvoor worden de presentaties van de studenten opgenomen en kunnen daarna geanalyseerd worden ...

  Lees verder
 • Video, veni, vici

  Het project is uitgevoerd door Ruben Fukkink in samenwerking met Cristina Colonnesi van de afdeling POWL van FMG. In een nieuw e-module over de ontwikkeling van het jonge kind worden studenten getraind in enkele observatievaardigheden. Dit ...

  Lees verder
 • Zweden in beeld – kijkend (en luisterend) leren

  Trefwoorden: digitaal beeldmateriaal, luistervaardigheidsoefeningen, zelfstudie, taalsituaties, Question Mark Perception

  Lees verder