ICTO bij de faculteiten

ICT in het onderwijs wordt door elke faculteit op een eigen manier georganiseerd. Faculteiten hebben één of meerdere personen die zich met dit onderwerp bezig houden. Tevens speelt de UB een belangrijke rol in de ICT ten behoeve van het onderwijs en onderzoek.
De diverse medewerkers van de faculteiten initieren en helpen bij ICTO-projecten en innovaties en ondersteunen docenten. Onderling wordt kennis en informatie uitgewisseld in het tweemaandelijkse ICTO-platform.

 • Faculteit der Geesteswetenschappen

  Het team ICT in het onderwijs van de FGw adviseert docenten over onderwijsvernieuwing in de breedste zin van het woord. Primaire doelstelling van ICT toepassingen in het onderwijs is het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, de werkdruk ...

  Lees verder
 • Faculteit der Geneeskunde

  Het team ICT&O bij de faculteit Geneeskunde biedt docenten onderwijskundige en technische ondersteuning bij het inzetten van ICT-toepassingen in hun onderwijs.

  Lees verder
 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

  De ICTO-ondersteuning bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is onderverdeeld in de verschillende onderwijsinstituten.

  Lees verder
 • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  De ICTO-FNWI Programmaraad houdt zich bezig met het stimuleren en coördineren van de onderwijsinnovatie met ICT bij de faculteit FNWI.

  Lees verder
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  De ICTO-afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ondersteunt docenten bij het gebruik van digitale hulpmiddelen binnen het onderwijs. Verder wordt er op projectbasis gewerkt aan vernieuwingen in het onderwijs en onderwijsondersteuning.

  Lees verder
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Het ICTO-team van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt ondersteuning op facultair niveau voor vragen op het gebied van ICT in het onderwijs en promoot het gebruik ervan.

  Lees verder
 • Instituut voor Interdisciplinaire Studies

  Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) heeft een beperkte ICT-afdeling.

  Lees verder
 • Tandheelkunde

  De werkgroep ICT&O van ACTA voert allerlei projecten uit op het gebied van ICT en Onderwijs.

  Lees verder
 • Universiteitsbibliotheek

  De Bibliotheek biedt ondersteuning bij het online zoeken naar literatuur en informatie en het gebruik van digitale bibliotheekdiensten in de vorm van:

  Lees verder