ICTO-projecten

Er was tot 2012 een jaarlijkse UvA tender voor ICTO-projecten bij de faculteiten. Per jaar werd er een thema vastgesteld. De ICTO-projecten konden zowel innovatief als opschaling zijn, de omvang was € 20.000 tot € 30.000.
Daarnaast werd uit dit fonds ook financiële ondersteuning verleend bij SURF-projecten waarbij de UvA haar medewerking verleent. Zo waren er in 2011 vier SURF Toetsing projecten en twee Nationaal Actie Plan elearning projecten.
In de onderstaande lijst vindt u de projecten van 2011 en 2012.

 • Acta Tube

  Verhoging van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs bij ACTA door de productie van online videomateriaal.

  Lees verder
 • Alles is opgenomen en staat online…en nu?

  De doelstelling van het huidige project is een bredere inzet van het huidige aanbod van bestaande webcolleges.

  Lees verder
 • Bravo - Biologie research absoluut door vernieuwing en oefening

  trefwoorden: wiskunde, statistiek, methoden en technieken, levenswetenschappen

  Lees verder
 • Business Research 2.0

  The project addresses the needs of supervising students using ICT tools in research purposes.

  Lees verder
 • Determinanten van succesvol taalleren

  Trefwoorden: studiesucces, zelfonderzoek, taalonderwijs, onderzoek, Blackboard, toetsen

  Lees verder
 • Digital Peer Review bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen

  Dit project betreft digitale peer review met Turnitin PeerMark. Peer review kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van teksten. In dit project is peer review formatief gebruikt en dient vooral reflectie op het eigen werk te ...

  Lees verder
 • Doe de test: welk ICT&O type ben jij?

  In dit project wordt getracht docenten te professionaliseren in de inzet in ICT in het onderwijs, zonder dat daarbij de ICT component centraal staat.

  Lees verder
 • eDee! De plek om nieuw en tweedehands ICTO advies te krijgen

  trefwoorden: ICTO advies, BKO, docentprofessionalisering, training

  Lees verder
 • Fix Your vowels

  Dit project is erop gericht om de onderzoeksmatige belangstelling van studenten te stimuleren door hun vanaf het begin te laten participeren in het onderzoek van de docent op het gebied van de uitspraak en dan vooral de uitspraak van de klinkers.

  Lees verder
 • Leesvaardigheid in het digitale tijdperk

  Trefwoorden: interactie, werkvormen, diagnostisch toetsen, individuele toetsen, discussieopdrachten

  Lees verder
 • Masterclass ICT in het onderwijs

  Het project heeft tot doel om het onderwijs aan de FEB te verbeteren door het gebruik van online beeldmateriaal te bevorderen

  Lees verder
 • Meer (web)micro

  Het project “Meer (web)micro” beoogt een verdere ontwikkeling van web-based toetsen en microscopische practica voor de studenten in de Tandheelkunde.

  Lees verder
 • Onderwijs in de e-Humanities: Cultural Heritage and the Media

  Trefwoorden: digitale onderzoeksomgeving, onderzoeksmethoden, interactieve communicatie, e-Humanities, onderzoekstools

  Lees verder
 • Online schakelen

  Trefwoorden: online schakelmodules, Blackboard, docentprofessionalisering, synchrone en asynchrone begeleiding, zelfstandig toetsgestuurd leren

  Lees verder
 • Scandinavie in beeld: kijkend leren

  Trefwoorden: QuestionMark Perception, online beeldmateriaal, taalonderwijs, luistervaardigheid

  Lees verder
 • SPSS in a Virtual Classroom

  trefwoorden: afstandsonderwijs, virtuele werkgroepen, chat, google hangout

  Lees verder
 • Tpack schema

  STEEP (Supporting Technology Enhanced Education Projects)

  Trefwoorden: docent professionalisering, TPACK, Starfish, kennisplatform, didactiek, communities

  Lees verder
 • Studentgestuurd Leren Stimuleren

  trefwoorden: Blackboard, studentsturing, discussion boards, blog, journals, wiki’s

  Lees verder
 • Tips en Tops in beeld

  Tijdens de eerste grote co-schap in de Masterfase van de opleiding presenteert iedere co-assistent in een kleine groep van 6 co-assistenten onder leiding van een arts en een medisch psycholoog een video-opname van een eigen gesprek met een ...

  Lees verder
 • Ver weg en toch dichtbij

  trefwoorden: docentprofessionalisering, afstandsonderwijs, training

  Lees verder
 • Snapshot van Google Earth waarin een 3D omgeving van een gebied in Groenland is weergegeven

  Virtual Globe

  trefwoorden: aardwetenschappen, Google Earth, 3D, Future Planet Studies

  Lees verder
 • Zicht op weefsel

  trefwoorden: digitale microscopie, practicum, afstandsonderwijs

  Lees verder