ICTO Centraal

ICT en Onderwijs zijn sterk met elkaar verweven. Er zijn diverse mogelijkheden om onderwijs effectief en efficiënt vorm te geven door het gebruik van ICT. Onderwijs en ICT zijn bij de UvA belegd op zowel centraal niveau als op facultair niveau.

Het ICT en Onderwijsteam van ICT Services stimuleert, ondersteunt en coördineert de brede toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs aan de UvA. 

ICT in het onderwijs wordt door elke faculteit op een eigen manier georganiseerd.

Diverse medewerkers van de faculteiten initiëren en helpen bij ICTO-projecten en innovaties en ondersteunen docenten. Tussen ICTO-centraal en ICTO-facultair is veel samenwerking en er wordt tweemaandelijks kennis en informatie uitgewisseld in het ICTO-platform.

Ook de Universiteitsbibliotheek speelt een belangrijke rol op het gebied van ICT in het onderwijs en onderzoek.

Over de ICTO-(fonds)-projecten 

Grassroots zijn projecten die kleinschalig van opzet zijn. Iedereen kan een verzoek voor een Grassroots-project indienen. 

Kijk ook bij de  Projecten die op het gebied van ICT en Onderwijs aan de UvA worden uitgevoerd.

Gepubliceerd door  ICT Services

.

3 juni 2015