ICTO-bijeenkomsten

ICTO-Platform

ICTO bij ICT Services organiseert tweemaandelijks een overleg met de ICTO-medewerkers van de faculteiten, de UB en Academische Zaken.

Het doel van dit overleg is om elkaar te informeren over ICT- en Onderwijszaken die spelen binnen de UvA, maar ook wat er buiten de UvA gaande is, zoals SURF of internationale ontwikkelingen.

Ook worden er op verzoek van ICTO presentaties verzorgd over gezamenlijke thema’s zoals visieontwikkeling en toekomstscenario’s. Regelmatig brengen medewerkers een bezoek aan een faculteit of dienst, zoals dat gebeurde bij het nieuwe FNWI-gebouw, de verbouwde UB en het nieuwe ACTA-gebouw.

De leden van het ICTO-platform beschikken over een UvA-community voor de verslagen, achtergronddocumenten en presentaties.

ICTO op Locatie

'ICTO op Locatie' staat voor thematische bijeenkomsten over ICT in het Onderwijs. De bijeenkomst wordt al naar gelegenheid georganiseerd, steeds op een andere locatie van de UvA, of extern. De bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur (15 - 17 uur), met aansluitend een borrel.

De doelstelling van de bijeenkomst is tweeledig:

  1. Kennis vergaren over nieuwe ontwikkelingen,
  2. Netwerken met collega's van andere faculteiten.

De nadruk in de bijeenkomsten ligt op:
- moderne onderwijskundige toepassingen (live!), met praktijkvoorbeelden
- discussie, participatie en interactie
- hip, 'hier moet je bij zijn'
- praktische informatie voor de deelnemers (‘take home messages’)

De doelgroep van de bijeenkomst is relatief breed: ICT-ondersteuners en projectleiders vanuit de faculteiten, en docenten met belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen en chtergrond op het gebied van ICT en Onderwijs in de breedste zin. Meestal komen er zo rond de veertig personen.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de Onderwijs- en Onderzoekdienstengroep van ICT Services in samenwerking met de medewerkers van de locatie.

Voorbeelden van 'ICTO op Locatie'

  • De virtuele patiënt 
    Faculteit Tandheelkunde, ACTA, 14 oktober 2009
  • De kabels naar de Cloud
    SARA/Vancis, 2 december 2010

ICTO-dag

Jaarlijks organiseert ICTO-IC een ICTO-dag of middag. Deze staat in het teken van kennisdeling en ook kennisverrijking op het terrein van ICT in het Onderwijs.Doelgroepen zijn facultaire ICTO-medewerkers, docenten, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden. De universitaire ICTO-projecten, gefinancierd door het ICTO-fonds, presenteren dan hun resultaten. Ook zijn er vaak (externe) keynotesprekers die een blik in de toekomst of in een andere organisatie geven.

De laatste ICTO-(etalage)middag in 2012 is via onderstaande opname als webcollege te volgen. Alle presentaties zijn in deze opname beschikbaar.

Ook de presentaties van de ICTO-dag in januari 2011 die in samenwerking met de Werkgroep Studiesucces werd georganiseerd zijn nog beschikbaar via onderstaande verwijzing 'ICTO-dag 2011: Symposium Studiessucces'.

Gepubliceerd door  ICT Services

25 februari 2014