Kennisclips voor stadssociologie

Grassrootsproject uit de videotender 2012

Docent Clemens de Olde heeft samen met het team van ICTO van Social Sciences, een tweetal clips ontwikkeld waarin de basisconcepten van de stadssociologie worden behandeld.

De  aanleiding voor deze Grassroot is het gebrek aan hoogwaardig videomateriaal bij het doceren van de cursus stadssociologie. Doelstelling van het project is om bepaalde kern-begrippen binnen de stadssociologie uit te leggen met meer dan woorden, maar met gebruik van video, bewegende beelden en audio. De film zal niet bestaan uit een docent die gefilmd wordt en al pratend uitlegt, maar het gaat erom dat een kern begrip uitgelegd wordt met behulp van bewegende beelden en audio met de stad Amsterdam als achtergrond.

 

Deze clips zullen tevens gebruikt worden om potentiële studenten te interesseren in stadssociologie. Beelden spreken meer tot de verbeelding, en daardoor kan een student de context van een begrip beter begrijpen en plaatsen. Met audio dringt het idee beter door.

Meerwaarde van het project is dat het overdragen van kennis, effectiever bereikt wordt en studenten enthousiaster worden voor hun studie. Ook kunnen deze kennisclips openbaar worden gemaakt om te dienen als promotiemateriaal voor de studie.

Gepubliceerd door  ODG

ODG/IC

17 september 2014