Video en Presentatievaardigheden

Grassrootsproject uit de videotender 2012

Sanne Frequin, docent-promovendus bij Kunstgeschiedenis, heeft in dit project gewerkt aan het niveau van de presentatie-vaardigheden van de studenten. Daarvoor worden de presentaties van de studenten opgenomen en kunnen daarna geanalyseerd worden en van feedback w orden voorzien.

Het houden van een heldere en overtuigende presentatie is een belangrijke vaardigheid voor academici. Van studenten wordt daarom al vroeg in hun studie verwacht dat zij door middel van een presentatie hun onderzoeksresultaten aan hun studiegenoten en docent kunnen presenteren. In de praktijk blijkt dat het geven van een doelmatige presentatie voor studenten lastig is. Zowel inhoudelijk, als in de uitvoering van de presentatie moeten studenten gestuurd worden.  Binnen het project ‘presentatievaardigheden’ werden de studenten bekend gemaakt met de beginselen van het presenteren. Aan bod kwamen: de opbouw van een voordracht, non-verbale communicatie, hoeveelheid informatie, omgaan met nervositeit e.a. De presentaties van studenten werden in kleine groepen opgenomen en voor de studenten ter beschikking gesteld op Blackboard (Blog). Studenten worden zo in de gelegenheid gesteld hun eigen presentatie te analyseren en zichzelf van feedback te voorzien. 
Het project maakte deel uit van de eerstejaars module onderzoeksvaardigheden. In deze module wordt aandacht besteed aan mondelinge presentatie en moeten studenten hun onderzoek in tien minuten presenteren, maar is zelden tijd voor een uitgebreide inhoudelijke analyse van deze presentatie. Studenten moesten in het project hun onderzoek voor een kleine groep peers presenteren. De toeschouwers moesten feedback geven door middel van een reflectieformulier. De presentaties werden daarnaast opgenomen en op een (afgesloten) blog op Blackboard geplaatst. Vervolgens moest de student met het commentaar van de medestudenten een eigen reflectie op de presentatie schrijven. Eventuele aanpassingen konden voor de eindpresentatie worden doorgevoerd. 
Negentig procent van de studenten heeft aangegeven naar aanleiding van de eigen reflectie en de opmerkingen van de medestudenten aanpassingen aan de presentatie te hebben doorgevoerd. Ook vond negentig procent dat dit onderdeel deel uit moet blijven maken van het vak onderzoeksvaardigheden. Daarnaast blijkt uit mondelinge evaluatie met de docenten van de werkgroepen dat de kwaliteit van de presentaties hoger was. Een van de docenten gaf bijvoorbeeld aan in de feedback sneller in te kunnen gaan op de inhoudelijke aspecten van de presentatie, omdat commentaar op de vorm door in de eerste ronde feedback van de peers grotendeels was verwerkt. Er is, gezien de positieve evaluatie door docenten en studenten, besloten om het project voortaan in het curriculum op te nemen.

Gepubliceerd door  ODG

ODG/IC

17 september 2014