Video, veni, vici

Grassrootsproject uit de videotender 2012

Het project is uitgevoerd door Ruben Fukkink in samenwerking met Cristina Colonnesi van de afdeling POWL van FMG. In een nieuw e-module over de ontwikkeling van het jonge kind worden studenten getraind in enkele observatievaardigheden. Dit gebeurt met behulp van een didactische selectie van videomateriaal uit recent verzamelde gegevens van empirisch onderzoek.

In een kleinschalig Grassroots-project is er door een kleine groep docenten van de opleiding Pedagogiek geïnventariseerd welke videomateriaal uit recent afgeronde en/of lopende projecten aangewend kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Illustratief videomateriaal is getoond in enkele colleges in verschillende pedagogiekmodules uit de bachelor en master. Het gebruik van dit unieke videomateriaal is didactische verbonden met literatuur over het opgroeien en opvoeden van kinderen, met instructie voor observatie en interactieve werkvormen in de colleges en werkgroepen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om video-casussen ‘live’ te beoordelen in de colleges met stemkastjes.

De videobeelden – liefst korte, krachtige fragmenten, ingebed in een duidelijke kijkopdracht – dragen in hoge mate bij aan de levendigheid van de colleges en het begrip van concrete begrippen uit de pedagogiek (bijvoorbeeld: de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang als essentiële interactievaardigheid; de ‘coy smile’ van zeer jonge kinderen als voorspeller van verlegenheid en/of sociale angst). Een deel van de beelden is gedeeld onder de betrokken docenten via Blackboard als ‘streaming video’.

Een belangrijk aandachtspunt in dit project was de beschikbaarheid van het onderzoeksmateriaal voor onderwijsdoeleinden, lettend op de privacy van de gefilmde personen en de belangrijke voorwaarde van ‘active consent’ voor deze specifieke gebruikscontext.

Gepubliceerd door  ODG

ODG/IC

17 september 2014