Historiography in the making

Grassrootsproject uit de videotender 2012

René van Royen, docent Geschiedenis, 'verbeeldt' in dit project een passage uit het werk van Julius Caesar: de Helvetische volksverhuizing van het jaar 58 v.C.

Geschiedenis is ook een kijkvak. Verhalen van vroeger en situaties van lang geleden zijn soms beter in beelden te vangen dan alleen in woorden. Historiography in the making is een poging om één bepaalde historische tekst volledig en systematisch te verbeelden. In de inmiddels ruim tweeduizend jaar oude tekst van de Romeinse veldheer Julius Caesar staat een passage waarin verteld wordt hoe het volk van de Helvetiërs hun land verlaat. Door het persoonlijke ingrijpen van Caesar mislukt deze expeditie. Maar omdat de veldheer achteraf met de overlevenden is gaan praten, vertelt Caesars tekst over het leven en de politiek van deze vroege Europeanen. In Nandua en Julius Caesar – het verhaal van ons Europa wordt wat Caesar gehoord had in de vorm van een film aangeboden. Daarvoor is zijn verhalende tekst ‘terug’ geschreven in de vorm van een dialoog tussen hem en zijn vermoedelijke Helvetische informante. Nandua is haar naam in de film en zij vertelt Julius Caesar over haar land en haar vader. En anders dan voor de Romeinen voor wie het allemaal vreemd is, herkennen wij als moderne Europeanen veel van onszelf in wat ze hem vertelt. Een historische tekenaar heeft gezorgd voor de tekeningen die de basis vormen voor de filmer. Het resultaat is een aansprekende kennismaking met ons eigen Europa van vroeger.

Gepubliceerd door  ODG

17 september 2014