Alles is opgenomen en staat online…en nu?

Bredere inzet webcolleges bij de faculteit Geneeskunde

De doelstelling van het huidige project is een bredere inzet van het huidige aanbod van bestaande webcolleges.

Informatie:

Projectleider:         N.R. Bos , Cees Lourens
Faculteit:                Geneeskunde / AMC
Looptijd:                 1 september 2011 tm 1 september 2012

Samenvatting:

Bij de didactische inzet van online beeldmateriaal wordt vaak gedacht aan de inzet van externe bronnen die voor het onderwijs beschikbaar zijn, zoals Academia, SURFmedia en ook YouTube. Zeker gezien de huidige trend binnen de Universiteit van Amsterdam om zoveel mogelijk colleges online beschikbaar te stellen aan studenten, beschikt de Universiteit van Amsterdam inmiddels zelf ook over een grote bron van online beeldmateriaal welke ook beter didactisch ingebed kan worden in het onderwijs en ook breder inzetbaar kunnen worden gemaakt. 

Bij de faculteit Geneeskunde worden alle grootschalige hoorcolleges opgenomen middels een automatisch cameravolgsysteem. Deze colleges worden vervolgens voor studenten op Blackboard beschikbaar gesteld. Gevolg hiervan is dat de faculteit Geneeskunde zelf ook beschikt over een enorme hoeveelheid online beeldmateriaal welke minimaal benut wordt in het onderwijs. De doelstelling van het huidige project is dan ook een bredere inzet van het huidige aanbod van bestaande webcolleges. Hierdoor kunnen onderwijsprocessen efficiënter worden vormgegeven, geeft studenten de mogelijkheid om actiever met de stof om te gaan en biedt andere studenten de mogelijkheid om kennis te nemen van studiematerialen die voorheen voor hen verborgen blijven. 

In dit project wordt het verbreden van de inzet van het beschikbare online beeldmateriaal onderzoek in drie verschillende onderwijstoepassingen:

1.         Zelfstudieprincipe: het online beeldmateriaal wordt op een dusdanige manier gebruikt door studenten dat zij door groot en deels zelfstudie die kennis verwerven die nodig is om het blok of een deel van de opleiding af te ronden.

2.         Voorbereidend studieprincipe: het online beeldmateriaal wordt op een dusdanige manier in het onderwijsonderdeel verweven dat studenten zelfstandig kennis kunnen maken met algemene principes rondom een onderdeel,waarna het hoorcollege efficiënter kan worden benut.

3.         Verdiepend studieprincipe: door het aanbieden van extra online beeldmateriaal aan studenten die niet het college (mogen) volgen, geeft studenten de mogelijkheid om toch kennis te nemen van bepaalde onderdelen van de opleiding Geneeskunde.

Contactgegevens:

Cees Lourens
Projectleider IC-UvA ICTO project 2011
Projectmedewerker Onderwijstechnologie
Meibergdreef 15 – LO 310
1105 AZ Amsterdam
C.J.Lourens@amc.uva.nl
020-566 123

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014