Acta Tube

Verhoging van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs bij ACTA door de productie van online videomateriaal.

Informatie:


Contactpersoon:         Pepijn Koopman
Faculteit:                   ACTA
Looptijd: 1 september 2011 – 1 september 2012
Email: p.koopman@acta.nl

Korte beschrijving van het project

In het stimuleringsproject ACTA Tube is gewerkt aan de positie van video binnen het onderwijs van ACTA (in de Bachelor en Master opleiding Tandheelkunde).

Het project ACTA Tube had tot doel de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs bij ACTA te vergroten, door de productie van online videomateriaal voor het onderwijs te stimuleren en te verbeteren.

Hoe kan video dan worden ingezet in het primaire onderwijsproces? Binnen het project ACTA Tube lag de focus op twee scenario’s: de docent die een video maakt en studenten die een video maken.

Er zijn sinds de honorering van het project veel nieuwe mogelijkheden op videogebied. Voor docenten is het niet altijd duidelijk wat de status en het belang is van bepaalde ontwikkelingen. Vooral tijdens de tweede helft van het project lag de prioriteit bij het in kaart brengen van de voortschrijdende mogelijkheden van video binnen ACTA, zowel op praktisch als onderwijskundig gebied. Het project ACTA Tube is aangegrepen om de positie en koers met betrekking tot video in het onderwijs te bepalen.

Korte beschrijving van projectresultaten

a)      Expertisecentrum

Met betrekking tot het ACTA video-expertisecentrum is het volgende gerealiseerd:

 1. Er is state-of-the art opname-apparatuur beschikbaar (camera’s en Futudent)
 2. Er is een beschikbare werkplek voor docenten met de software tools Windows Movie Maker (om opgenomen videomateriaal te bewerken) en Camtasia (om screencasts te ontwikkelen). Studenten kunnen eventueel terecht in de mediatheek, er wordt nog nagegaan of de computers van de Mobile Classroom uitgerust gaan worden met editing software.
 3. Binnen de sectie ICTO is eenduidige, up to date expertise aanwezig m.b.t. de directe mogelijkheden qua video. Ook wanneer studenten en docenten met iMovie wensen te werken (Apple gebruikers) kunnen zij hierbij ondersteund worden.

b)      Videocursus

Op het gebied van bijscholing en ‘snel aan de slag met filmen’ is het volgende ontwikkeld: Handleiding MovieMaker (laagdrempelig document). Voor de camera bestond al een goede Nederlandstalige handleiding in digitaal formaat (een pdf-bestand). Omdat de aangeschafte Panasonic camera’ zeker niet de enige mogelijke opname apparatuur zijn hebben we deze één op één overgenomen.

Er zijn twee korte online lessen ontwikkeld om docenten en studenten een snelle introductie te bieden op de volgende onderwerpen:
-       Streaming video in het onderwijs
-       Video opnemen voor onderwijs

Al deze informatiebronnen worden ontsloten via een Google-site die speciaal voor het ACTA Tube project is ingericht. Deze is snel en laagdrempelig aan te passen door alle ICTO medewerkers, waardoor nieuwe versies van handleidingen snel te delen zijn met docenten en studenten. De lessen zijn gemaakt in Powerpoint en geëxporteerd met iSpring, waardoor ook hier een snelle bijstelling mogelijk is. 

c)      Futudent

Een innovatie op videogebied die zich oorspronkelijk ‘zelfstandig’ aandiende maar zeker van belang is voor de plaats die videoproductie in het onderwijs van ACTA gaat innemen, is Futudent.

De kleine HD-camera uit Finland is verwerkt in een loepbril. Met de Futudent is het mogelijk om video en audio van hoge kwaliteit vast te leggen. Doordat het cameraatje is bevestigd aan de loepbril, kan gefilmd worden vanuit het standpunt van de tandarts terwijl deze werkt: de bril wordt immers op het hoofd gedragen. De camera kan met een voetpedaal worden bediend tijdens het filmen. Zo kan de tandarts die de behandeling uitvoert zelf de regie voeren over de opname en de belangrijkste momenten van de procedure markeren met het behulp van het voetpedaal, zonder de aandacht af te wenden van de behandeling.

Bij ACTA kan het materiaal dat is opgenomen met de Futudent, worden gebruikt om de colleges te ondersteunen. Het stelt studenten in staat om een reeks ingewikkelde handelingen (een ingreep) een aantal keer achter elkaar te bekijken en te pauzeren waar nodig (bijvoorbeeld om te discussiëren of aantekeningen te maken). Tevens is het mogelijk dat een individuele student zijn handelingen (in de prekliniek) opneemt met de Futudent, waarna ze becommentarieerd worden door de docent.

Vanuit het project ACTA Tube zijn de afgelopen tijd verschillende docenten bezig geweest met het opdoen van ervaring met Futudent. Vanuit dit ICTO project zijn deze mensen uitgebreid geïnterviewd. De volgende stap is om met hen te bekijken hoe deze vorm van video-opname het best in het onderwijs kan worden ingebed.

d)      Kaltura

Kaltura is een (VU) platform voor het plaatsen van video, audio of beeldmateriaal. Kaltura kan veel verschillende videoformaten aan. Via Kaltura's MediaSpace kun je video's plaatsen en beheren.

Binnen ACTA werkt Kaltura prima samen met Blackboard: de VU heeft het Kaltura Building Block aangeschaft. Docenten en studenten kunnen eenvoudig video's delen binnen de cursussen. Het systeem werkt ook eenvoudig samen met bijvoorbeeld tablet-computers en smartphones doordat het volledig HTML5-gebaseerd is.

Een eigen look & feel voor de faculteit is zeer laagdrempelig te bereiken door het gebruik van een zogenaamde ‘player’ binnen Kaltura, in te stellen en te customizen vanuit de beheerdersaccount (met behulp van de zgn. KMC Studio Templates).

Dit houdt in dat video’s worden aangeroepen binnen een bepaald ‘filter’ met het ACTA watermerk en een aantal andere voorgeselecteerde kenmerken, zoals bijvoorbeeld resolutie. Dit filter wordt bij het afspelen als het ware over een opname ‘heengelegd’. Ook kunnen extra knoppen worden toegevoegd, het font aangepast etc. We hebben al een ACTA Tube player ingericht, op deze manier wordt een maatwerk uiterlijk verkregen voor de afspeelomgeving.

Kaltura is (uiteraard) geen opbrengst van dit project. Maar doordat de landelijke dienst SURF Media per 1 januari 2013 is gestopt, is het van belang dat docenten geïnformeerd worden over de mogelijkheden van Kaltura en hoe ze hiermee kunnen werken.

De focus van dit ICTO project is komen te liggen op het bieden van een totaaloverzicht voor onze directe doelgroepen (docenten en studenten), met hierbinnen enkele laagdrempelige scenario’s. Kaltura vervult hierbinnen een grote rol. 

Doelgroep

De doelgroep van het videoproject is zeer breed:

 • Alle docenten van ACTA (zowel theoretisch als (pre-)klinisch).
 • Alle studenten van ACTA: zowel Bachelor als Master.

Vanuit het expertisecentrum zullen niet alleen docenten gefaciliteerd worden, maar ook studenten die voor het eerst met een video opdracht aan de slag gaan.

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

De ACTA staf blijkt nog weinig ideeën te hebben voor het inzetten van video in het onderwijs. Dit komt onder andere doordat er veel onduidelijkheid is over de precieze mogelijkheden en worden zaken (als weblectures en andere vormen van video) met elkaar verward. Dit is o.a. gebleken uit gesprekken met coördinatoren.

In de online lessen wordt een aantal centrale begrippen verklaard en een uitnodigende blik op de mogelijkheden geboden, waarbij duidelijk vermeld wordt waar men moet zijn voor verdere informatie en hulp.

Video kan op verschillende manieren worden ingezet in het onderwijs. Videomateriaal gebruiken om voorkennis van studenten te activeren, de aandacht vangen, (moeilijke) onderwerpen meerdere keren te bekijken of in kleinere porties op te breken. Een video kan (tijd- en plaatsonafhankelijk) eindeloos herhaald worden, zo is het ‘expert gedrag’ altijd beschikbaar voor de student.

Studenten die zelf video maken, zijn actief bezig met verwerken van de materie, brengen meer verdieping aan en bouwen aan meerdere competenties. Bijvoorbeeld organiseren, onderzoeken, informatieanalyse en samenwerken. Bovendien kan een proces gefilmd worden voor evaluatie of beoordeling. Bij een studie als tandheelkunde, waar ook technische vaardigheden een belangrijke rol spelen, heeft dit een grote meerwaarde. 

Highlights van het project

 • Kaltura lijkt het centrale systeem te worden voor video in het onderwijs bij ACTA .
 • Wat docenten nodig blijken te hebben is een les ‘Video 101’: een duidelijk overzicht van de mogelijkheden op basisniveau.
 • Het project bleek een verbindende factor waaraan grote behoefte was en heeft o.a. een discussie op gang gebracht over de juridische kant van video-opnames (met betrekking tot privacy van patiënten etc.). 

Lessons learned van dit project

 • Er is een sterk voortschrijdende beweging zichtbaar aan de technische kant van streaming video. Bij aanvang van het project waren systemen als Kaltura, waar maatwerk  ‘kanalen’ eenvoudig in te richten zijn, nog niet beschikbaar en leek het van een grote meerwaarde om een dergelijke schil te ontwikkelen voor kwalitatief goede video’s binnen de Tandheelkunde.
 • Het blijkt niet reëel iemand van de ACTA afdeling AVC structureel zitting te laten nemen in het expertisecentrum. Door de interne bekostingsstructuur en het werken op nadrukkelijke opdracht (met werkbonnen) maakt het voor het ACTA AVC niet werkbaar om op afroep te reageren op studentvragen. Voor docentvragen moet dit per geval bekeken worden. Daarom neemt de sectie ICTO de ‘eerstelijns bemanning’ van het expertisecentrum vooralsnog volledig in haar takenpakket op. Mochten bepaalde kwesties rijzen die moeten worden opgepakt door iemand van het AVC dan wordt dit vanuit ICTO ‘geëscaleerd’. Met de nieuwe directeur Bachelor en directeur Master zal hierover nog nader overlegd worden.
 • Het is lastig (lees: ondoenlijk) gebleken om videoproductie binnen één jaar te implementeren binnen het curriculum. 

Communicatie en disseminatie

De projectresultaten zullen worden gedeeld via ACTA Studieweb, ACTAnet (het nieuwe intranet voor ACTA medewerkers vanaf maart 2013) en met een bericht in de tweewekelijkse periodiek ACTA Info. De twee online lessen kunnen tevens worden opgenomen in de website voor nieuwe ACTA docenten, een project dat op dit moment gestalte krijgt.

Informatie over het expertisecentrum zal worden opgenomen in de online taakbeschrijving van ICTO.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden toegang krijgen tot de projectwebsite (een overzichtelijke Google site met alle materialen), waar ook vragen en opmerkingen kunnen worden geplaatst onder de content.

Toekomst project

De website verkeert nog in een opbouwfase en zal de komende tijd worden uitgebreid en aangescherpt. Er wordt actief gezocht naar kansen om video in het reguliere onderwijs.

Met de studieadviseurs kan worden overlegd over het opnemen van de videocursus als mogelijkheid voor de vrije studieruimte in het tweede bachelor-jaar.

Via onderstaande link is het project te vinden alsmede extra informatie

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014