Ver weg en toch dichtbij

trefwoorden: docentprofessionalisering, afstandsonderwijs, training

Projectleider:         Anika Willemsen
Co-projectleiders:  Cees Lourens & Jorn Blom
Faculteit:       Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA
Looptijd:        1 september 2012 – 1 september 2013

Een generiek professionaliseringstraject voor docenten

Met deze projectaanvraag beogen de projectleden een generiek professionaliseringstraject te ontwikkelen voor docenten die realistisch (authentiek) onderwijs op afstand (willen) geven en begeleiden met behulp van ICT-middelen.
In de premaster Medische Informatiekunde worden verschillende ICT tools ingezet om studenten op afstand te onderwijzen, waarbij studenten ook onderwezen worden bij het maken van schetsen, diagrammen en symbolen. Ondanks de grootschalige inzet van ICT tools, zijn de coördinator en docenten van de premaster Medische Informatiekunde van mening dat op dit moment ICT niet optimaal benut wordt / kan worden. Onderwijscontent in Blackboard wordt veelal statisch aangeboden, docenten lopen tegen de grenzen van de gebruikte systemen aan en zijn daarnaast niet volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van de gebruikte systemen. Er zijn verschillende ICT-middelen voor handen voor het afstandsonderwijs, maar de docenten willen deze didactisch en structureel kunnen inzetten in het onderwijs. Daarnaast wordt de gebruikte samenwerkingsomgeving, SURFgroepen, vanaf 31 december 2012 opgeheven, waardoor een andere samenwerkingsomgeving is gekozen. Hierdoor zullen docenten ondersteuning nodig hebben om de nieuwe omgeving te gebruiken en volledig te benutten.
In dit kader ligt er vanuit de docenten premaster MI een grote wens voor een professionaliseringstraject in het vormgeven van afstandsonderwijs met behulp van ICT hulpmiddelen. Belangrijk is het verbeteren van de communicatie tussen docent en student tijdens het begeleidingsproces zelf, het uitbreiden van deze mogelijkheden/vaardigheden naar meerdere docenten en het begeleiden bij het overgaan naar een nieuwe elektronische leeromgeving.

Focus op optimalisatie van het onderwijs en begeleiding van studenten

De focus binnen het traject zal liggen op de optimalisatie van het onderwijs en de begeleiding van studenten op afstand met gebruik van de elektronische leeromgeving. Als vervanging voor de SURFgroepen zal hiervoor binnen de MI de samenwerkingsomgeving Vyew  worden gebruikt, waarbij synchroon of asynchroon kan worden samengewerkt aan documenten en gecommuniceerd kan worden via de chat of via het inspreken van berichten.  Binnen het project zal beoogd worden:

1. Een scholingsaanbod op te zetten voor afstandonderwijs
2. Een begeleidingstraject op te zetten voor ondersteuning van docenten
3. Een pilot te doen waarin docenten worden geschoold & begeleid bij het inzetten van ICT bij afstandsonderwijs
4. Een evaluatie van het gehele professionaliseringstraject en de pilot

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014