Masterclass ICT in het onderwijs

Het project heeft tot doel om het onderwijs aan de FEB te verbeteren door het gebruik van online beeldmateriaal te bevorderen

Informatie:

Projectleider:             R. van Hemert
Faculteit:                    Economie en Bedrijfskunde
Looptijd:                    1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012

Samenvatting:

Het project heeft tot doel om het onderwijs aan de FEB te verbeteren door het gebruik van online beeldmateriaal te bevorderen. Het project kent drie delen. Ten eerste een opstartbijeenkomst waarin het gebruik van de software wordt behandeld; allerlei daaraan gerelateerde praktische zaken; voorbeelden van didactische toepassingen die de docenten zelf hebben verzonnen en uitleg van de projectleider over eerdere ervaringen. Het tweede deel bestaat uit het produceren van het materiaal onder begeleiding van de projectleider. Het derde deel bestaat uit een afsluitende bijeenkomst waarin ervaringen en didactische toepassingen worden besproken.

Het doel is om het gebruik van online beeldmateriaal binnen de FEB te stimuleren. Dit is nodig omdat er op dit moment slechts een enkeling gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Dit is zonde omdat er veel positieve ervaringen zijn opgedaan aan andere faculteiten en universiteiten. Dit opschalingsproject is de opvolger van het innovatieproject ‘Audiovisuele ondersteuning van het leerproces’. De daar opgedane kennis en ervaringen worden nadrukkelijk gebruikt bij dit vervolgproject.

De didactische toepassingen van het materiaal is een even belangrijk onderdeel van dit project als het produceren ervan. Om een voorbeeld te geven van een toepassing die zeer zeker aan bod zal komen: het nabespreken van het afgenomen tentamen. Op het moment vindt dit onvoldoende plaats; dit probleem kan met behulp van de kennisclips eenvoudig worden verholpen

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014