Bravo - Biologie research absoluut door vernieuwing en oefening

trefwoorden: wiskunde, statistiek, methoden en technieken, levenswetenschappen

Informatie:

Projectleider:        C. de Koster
Faculteit:                Natuurwetenschappen, Wiskunde en
                                  Informatica
Looptijd:                1 september 2011 – 1 september 2012

Samenvatting:

Wiskundige methoden en technieken spelen in toenemende mate een rol in het onderzoek bij levenswetenschappen (biomedische wetenschappen, biologie en psychobiologie). Alle studenten in de levenswetenschappen krijgen hiermee te maken in de bachelor scriptie en masterstudie. Maar ervaring leert dat velen de wiskunde en statistiek onvoldoende beheersen en niet wendbaar in kunnen zetten bij onderzoeksopdrachten en bij open opdrachten die sterk gerelateerd zijn met de onderzoekspraktijk. Dit leidt tot vermindering van studiesucces en studiemotivatie.

Docenten in de levenswetenschappen hebben de overtuiging dat een effectieve remedie is de bachelor opleidingen zo in te richten dat hun studenten al in een vroeg stadium met het proces van wetenschappelijk onderzoek in aanraking komen en in het bijzonder ook zo vaak mogelijk met wiskunde en statistiek in de context van biologische problemen uit de onderzoekswereld kennismaken en oefenen, mede in de vorm van zelfstudie en onderzoeksopdrachten. Hen staat voor ogen een onderwijskundige/didactische aanpak waarin studenten wiskundige en statistische vaardigheden leren en veel oefenen in samenhang met de disciplinaire vakinhoud en met het proces van wetenschappelijk onderzoek. De docenten hopen en verwachten dat het principe ‘oefening baart kunst’ hierbij van toepassing is en dat studenten zich zo een wendbaar gebruik van wiskunde en statistiek in onderzoek eigen maken, hun kennis van het proces van onderzoek vergroten, meer zelfvertrouwen krijgen in het doen van onderzoek en grotere interesse in hun discipline krijgen.

Om het effectief oefenen, op peil houden en just-in-time aanleren van wiskunde en statistiek in de gekozen onderwijskundige/didactische aanpak bij levenswetenschappen mogelijk te maken zonder dat de docenten en tutoren daarmee overbelast worden is een ICT-leeromgeving nodig waarin studenten interactief en afgestemd op hun eigen behoeften aan de slag kunnen gaan met digitaal leer-, oefen-, en toetsmateriaal van goede kwaliteit en voorzien van automatische gegenereerde feedback. Doel van het project is een prototype van een dergelijke ICT-omgeving te ontwikkelen, in de onderwijspraktijk te beproeven en te evalueren voor één bachelorvak dat exemplarisch is voor de problematiek en een inhoud heeft die dicht staat bij de onderzoekspraktijk. Het voor dit doel gekozen vak is ‘Modellen van ziekte en gezondheid 1’, onderdeel van de track ‘kwantitatieve humane fysiologie’. Het prototype van de ICT-leeromgeving kan na afloop van het project uitgebouwd worden naar modules voor de gehele track en naar andere studiepaden en studieonderdelen van de bachelors bij levenswetenschappen.

Docenten in de levenswetenschappen hebben de overtuiging dat een effectieve remedie is de bachelor opleidingen zo in te richten dat hun studenten al in een vroeg stadium met het proces van wetenschappelijk onderzoek in aanraking komen en in het bijzonder ook zo vaak mogelijk met wiskunde en statistiek in de context van biologische problemen uit de onderzoekswereld kennismaken en oefenen, mede in de vorm van zelfstudie en onderzoeksopdrachten. Hen staat voor ogen een onderwijskundige/didactische aanpak waarin studenten wiskundige en statistische vaardigheden leren en veel oefenen in samenhang met de disciplinaire vakinhoud en met het proces van wetenschappelijk onderzoek. De docenten hopen en verwachten dat het principe ‘oefening baart kunst’ hierbij van toepassing is en dat studenten zich zo een wendbaar gebruik van wiskunde en statistiek in onderzoek eigen maken, hun kennis van het proces van onderzoek vergroten, meer zelfvertrouwen krijgen in het doen van onderzoek en grotere interesse in hun discipline krijgen.

Om het effectief oefenen, op peil houden en just-in-time aanleren van wiskunde en statistiek in de gekozen onderwijskundige/didactische aanpak bij levenswetenschappen mogelijk te maken zonder dat de docenten en tutoren daarmee overbelast worden is een ICT-leeromgeving nodig waarin studenten interactief en afgestemd op hun eigen behoeften aan de slag kunnen gaan met digitaal leer-, oefen-, en toetsmateriaal van goede kwaliteit en voorzien van automatische gegenereerde feedback. Doel van het project is een prototype van een dergelijke ICT-omgeving te ontwikkelen, in de onderwijspraktijk te beproeven en te evalueren voor één bachelorvak dat exemplarisch is voor de problematiek en een inhoud heeft die dicht staat bij de onderzoekspraktijk. Het voor dit doel gekozen vak is ‘Modellen van ziekte en gezondheid 1’, onderdeel van de track ‘kwantitatieve humane fysiologie’. Het prototype van de ICT-leeromgeving kan na afloop van het project uitgebouwd worden naar modules voor de gehele track en naar andere studiepaden en studieonderdelen van de bachelors bij levenswetenschappen.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014