Uitbreiding StudentResearch

Hassina Bahadurzada (AMC) Student-Grassroot

Trefwoorden: digitaal onderzoeksplatform

Deze Grassroot wil de wetenschappelijke ontwikkeling die het AMC de studenten te bieden heeft onder de aandacht brengen door het creëren van een duidelijke plek waar onderzoekers en studenten elkaar kunnen vinden. Dit met het doel dat de student uit eigen ervaring leert wat Evidence Based Medicine is en zo profiteert van alle kansen die het AMC te bieden heeft. 

StudentResearch is er om de studenten in de gelegenheid te stellen al vroeg in hun studie in aanmerking te komen met onderzoek. Het is een drempelverlagend initiatief om de studenten aan te moedigen extracurriculaire activiteiten te ondernemen.

Daarnaast is de hele studie geneeskunde gebaseerd op onderzoek en uit eigen ervaring opmaken wat onderzoek inhoudt, geeft de student hopelijk ook een kritische blik. Niet iedereen zal later onderzoeker worden, maar je moet wel leren om altijd kritisch te blijven met de ‘nieuwe bevindingen’ en voor jezelf een balans vinden als arts. Geneeskunde is meer dan de feitjes die je in college leert en iedere student moet in de gelegenheid gesteld worden om zich daarin te verdiepen. StudentResearch kan daarin een stap zijn. Het AMC heeft zeer veel mogelijkheden te bieden, maar of je daarvan als 18-jarige freshman van op de hoogte bent is maar de vraag. 

Doel van de Grassroot is het huidige prototype door te ontwikkelen tot een volwassen website, die een stabiel platform levert en makkelijk te onderhouden is. StudentResearch moet uiteindelijk autonoom kunnen blijven bestaan. Een belangrijk voordeel van StudentResearch is dat het een specifiek platform is waar mensen die geïnteresseerd zijn in het integreren van onderwijs en wetenschap elkaar weten te vinden (Dr. Frits Holleman). 

Evaluatie

StudentResearch is een site waar onderzoekers en studenten elkaar kunnen vinden voor onderzoeksdoeleinden. Het is een digitaal platform waar onderzoeken in de vorm van advertenties geplaatst kunnen worden en waar studenten vervolgens op kunnen reageren. StudentResearch dient enkel voor het leggen van het eerste contact. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om de onderzoekers/studenten op de hoogte te stellen van de symposia/congressen die in het AMC plaatsvinden. Het is alles bij elkaar op één site en dus makkelijk vindbaar voor iedereen. 

Gepubliceerd door  ODG

23 december 2014