Zweden in beeld – kijkend (en luisterend) leren

Grassroots 2012-13

Trefwoorden: digitaal beeldmateriaal, luistervaardigheidsoefeningen, zelfstudie, taalsituaties, Question Mark Perception

Zweden in beeld – kijkend en luisterend leren

Twee Grassroots waarbij kijk- en luistermateriaal voor de studie Zweeds is ontwikkeld. 

Anette Ölander, Zweeds, FGw

Bij dit project is zelfstudiemateriaal ontwikkeld voor taalvaardigheid (luistervaardigheid) Zweeds. Het materiaal bestaat uit twee uitgediepte lesmodules van de Zweedse geschiedenis met filmfragmenten en daarop aansluitende digitale oefeningen die voor de studenten geplaatst worden in Blackboard  en Question Mark Perception (multiple choice, fill-in-gap of matching).

Het doel is de studenten in contact te brengen met het natuurlijk gesproken Zweeds en het leren verstaan van verschillende dialecten en accenten. Uit onderzoek is gebleken dat bij het leren van een vreemde taal een groot struikelblok is dat je als student te weinig in contact komt met natuurlijke taalsituaties. Men krijgt te weinig “natuurlijke input” als men een tweede taal niet leert in een land waar het gesproken wordt maar is aangewezen op geconstrueerde lesboeken en geluidsmateriaal.

Ook belangrijk voor dit project om extra zelfstudiemateriaal te ontwikkelen voor de tweedejaars studenten Zweeds en Deens/Noors (vak: receptief Zweeds) is om naast de reguliere aangeboden stof meer verdieping te geven in de Zweedse cultuur en geschiedenis. 

Zweedse literatuur in beeld: kijkend leren

Charlotte Lagerberg, Zweeds, FGw

Bij dit project is zelfstudie materiaal ontwikkeld voor taalvaardigheid (luistervaardigheid) Zweeds. Het materiaal bestaat uit filmfragmenten uit literaire werken en interviews uit tv-programma’s over hedendaagse Zweedse schrijvers en hun werk. De digitale oefeningen zijn gemaakt  in Question Mark Perception (multiple choice, fill-in-gap of matching) en kunnen geplaatst worden in Blackboard. Studenten kunnen zo overal oefenen, en krijgen onmiddellijk feedback.

Het materiaal bestaat uit drie lesmodules met filmfragmenten en bijbehorende digitale oefeningen. 

Het doel is de studenten in contact te brengen met het natuurlijk gesproken Zweeds en het leren verstaan van verschillende dialecten en accenten. Uit onderzoek is gebleken dat bij het leren van een vreemde taal een groot struikelblok is dat je als student te weinig in contact komt met natuurlijke taalsituaties. Men krijgt te weinig “natuurlijke input” als men een tweede taal niet leert in een land waar het gesproken wordt maar is aangewezen op geconstrueerde lesboeken en geluidsmateriaal.

Een andere doelstelling is de tweedejaars studenten meer inzicht te geven in de hedendaagse Zweedse literatuur, en het hierbij passende idioom. Hierbij wordt een brug geslagen tussen taalverwerving en letterkunde.

17 september 2014