Bouwen van website Visuele Antropologie en ontsluiten database met filmtitels

De website www.cameralucida.nl is in eerste instantie ontwikkeld voor zowel het keuzevak Visuele Antropologie voor antropologen en niet-antropologen als de verdiepingsmodule Visuele Antropologie en het keuzevak Visuele Methodes in de sociale wetenschappen.

Michel van der Kolk, Ella Oosterwijk, Ruben Sibon o.l.v. docent John Kleinen, FMG

Visuele antropologie maakt gebruik van diverse onderzoeksmethoden. Behalve de bekende methoden als participerende observatie en het interviewen van informanten, gebruiken visuele antropologen ook bijzondere technieken zoals het gebruik van foto’s en video als bron van kennis. Foto’s en video bij het interviewen van informanten is een speciale manier om informatie te verzamelen. Deze methoden heten kortweg Foto en Video Elicitatie Interviews (PEI en VEI). Verder gebruiken visuele antropologen (en ook sociologen) foto’s en video in het onderzoek als materiaal voor analyse (PA en VA).

De onafhankelijke stichting VISTA biedt training en documentatie van onder andere het Beeld voor Beeld archief (jaargang 1989 tot 2006) voor antropologiestudenten. Deze films, samen met de videocollectie van het Asia Cinema Centrum (ACC), ongeveer 1000 antropologische en 500 Aziatische titels, worden digitaal ter beschikking gesteld aan het onderwijs van zowel visuele antropologie als van Azië-studies, alsook voor docenten die in een aanpalend vak actief zijn zoals Popular Culture en Taal en Cultuur. Dit biedt studenten de mogelijkheid om de visuele onderzoeksmethoden en technieken beter te ontwikkelen.

De website is ingebed wordt ingebed in een toegankelijk visueel-antropologisch/sociologisch film archief via streaming video. Productie van een digitaal handboek met methodologie, filosofie en theorie (via een tekstuele wiki), kennisclips, en nieuws over visuele antropologie. En een platform voor studenten én docenten van het College Sociale Wetenschappen (CSW) om materiaal (foto, film, internet) te plaatsen met mogelijkheden voor kwalitatieve analyse, mogelijk gemaakt door ICTO Innovatieproject in het kader van de Videolijn. Het zwaluwstaarten van beide projecten heeft een nieuwe synergie opgeleverd waardoor middelen en inzet goed konden worden gecombineerd.

Gepubliceerd door  ICT Services

25 oktober 2017