Vooraankondiging nieuwe Grassrootronde

29 juni 2017

Na de zomervakantie start een nieuwe Grassrootronde. De deadline voor het indienen van voorstellen is 22 september 2017 om 13 uur

Heb je een idee voor het uitvoeren van een Grassroot? Het format voor het indienen van een voorstel of programma is te downloaden via de Grassroot website uva.nl/grassroots. Via deze site zijn ook de criteria te vinden waaraan een voorstel moet voldoen. 

Inspiratie nodig: op uva.nl/grassroots staan beschrijvingen van Grassroots in uitvoering en afgeronde Grassroots. Benieuwd naar de ervaringen van Grassroot projectleiders? Op de blog site doen de projectleiders verslag van hun ervaringen bij de uitvoering van hun Grassrootproject

Gepubliceerd door  ICT Services