Plagiaatdetectietool Turnitin vervangt Ephorus

Met ingang van het academische jaar 2017-2018 wordt Ephorus als plagiaatdetectietool vervangen door Turnitin. Dit heeft met name consequenties voor het gebruik van Ephorus in Blackboard.

Tot wanneer kan ik Ephorus gebruiken?

Tót 31 juli 2017 kun je het beste nog gebruikmaken van Ephorus omdat alle bestanden zich in deze plagiaatdetectietool bevinden. Vanaf 1 tot en met 15 augustus worden de bestanden die in Ephorus zijn opgeslagen overgezet naar Turnitin. Alle bestanden die na 1 augustus geüpload worden in Ephorus, zullen niet meer automatisch gemigreerd worden naar Turnitin.

Ephorus blijft nog tot en met 27 oktober 2017 in Blackboard beschikbaar zodat ingeleverde bestanden en bijhorende rapportages gedownload kunnen worden. Meer informatie en uitleg over het downloaden van deze bestanden vind je in de handleiding.

Wanneer kan ik Turnitin gebruiken?

Na 15 augustus 2017 zijn alle bestanden uit Ephorus in Turnitin beschikbaar voor plagiaatcontrole. Daarnaast kun je ook makkelijk gebruikmaken van Turnitin in Blackboard via de module ‘Turnitin Direct Assignment’. Deze is vanaf nu standaard voor nieuwe cursussen beschikbaar. Meer informatie over het gebruik van Turnitin vind je in de handleiding onder Plagiaatdetectie in de A-Z-lijst.

Wat moet ik doen?

Houd er rekening mee dat er vanaf half augustus alleen nog plagiaatdetectie uitgevoerd kan worden via Turnitin. Richt indien nodig je cursussen in Blackboard hier al op in.

Contact

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met jouw facultaire Blackboardondersteuners.

Meer informatie

Samengevat:

  • Cursussen 2016-17: tot 1 augustus plagiaatdetectie met Ephorus.
  • Cursussen 2017-18: kunnen vanaf nu worden ingericht met Turnitin.
    Handleiding vind je via Plagiaatdetectie in de A-Z-lijst.
  • Vanaf 1 augustus overgangsfase van ongeveer 2 weken. Niet al het oude materiaal uit Ephorus is dan beschikbaar en de controle is minder betrouwbaar.
  • Neem in geval van nood contact op met de facultaire Blackboardondersteuning.
  • Na de overgangsfase (vanaf 15 augustus): plagiaatdetectie met Turnitin.
  • Tot 27 oktober is Ephorus uitsluitend beschikbaar voor het downloaden van rapportages en werkstukken van oude plagiaatdetectie. Handleiding vind je via Plagiaatdetectie in de A-Z-lijst.
  • Na 27 oktober is Ephorus niet meer toegankelijk.

Gepubliceerd door  ICT Services

29 juni 2017