Vanuit het ICTOplatform van maandag 10 april en het volgende ICTO-platform op maandag 12 juni 2017 van 11 tot 13 uur op locatie Leeuwenburg

26 april 2017

Op deze bijeenkomst van het ICTO-Platform stond thematisch een presentatie van Nils Siemens, ondersteund door Michiel van Geloven centraal over het Werkboek Veilig Toetsen

Menselijke factor belangrijk voor veilig toetsen

Hoe de gebruiker en vooral de docent omgaat met toetsen in combinatie met de procedures die hij of zij daarbij hanteert is een van de belangrijkste factoren om tot een relatief veilige manier van toetsen te komen. De techniek moet goed functioneren, maar heeft hoe dan ook alleen een ondersteunende rol. Dat is een van de bevindingen die bij de totstandkoming van het werkboek Veilig Toesten naar voren kwam. Het werkboek wil docenten en beleidsmakers in het onderwijs een duidelijke handreiking bieden voor heldere stappen richting een veiligere manier van toesten. Nils Siemens en Michiel van Geloven waren beiden betrokken bij de totstandkoming van dit product van SURF. Via deze verwijzing kun je dit handboek downloaden en vindt je meer informatie bij SURF.

Actualiteiten bij instellingen en faculteiten

Verder kwam bij de uitwisseling van actuele zaken onder andere aan de orde: veel tijd nemen de ontwikkelingen rond de invoering van de nieuwe leeromgeving in beslag. De zogenaamde proeftuinen komen eraan. Bij FNWI wordt aan de inrichting van een vaste plek voor de videostudio gewerkt. Bij veel faculteiten spelen de technische problemen rond digitaal toetsen, die voor de ICTO-medewerkers veel extra werk eisen.

Volgend ICTO-Platform

Het volgend ICTO-platform is gepland voor maandag maandag 12 juni 2017 van 11 tot 13 uur op locatie Leeuwenburg zaal LWB-B12.48. Het thema wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Gepubliceerd door  ICT Services