Vanuit het ICTO-Platform van woensdag 8 maart 2017

en het volgende ICTO-Platform op maandag 10 april 2017 van 11 tot 13 uur op locatie Leeuwenburg

23 maart 2017

Thematisch stond op het afgelopen ICTO-Platform van 8 maart 2017 de presentatie van Jolanda Couperus – Piet centraal, over het gebruik van het afstudeervolgsysteem OnStage bij de HvA. OnStage is een tool die zeer prettig werkt voor docenten en studiebegeleiders

Jolanda Couperus-Piet is stage- en afstudeercoördinator bij de HvA en werkt met deze proces-tool. Door het gebruik is voor alle betrokkenen, b.v. studenten, docenten, stagebegeleiders en studiecoördinatioren duidelijk of alle accreditaties door een student behaald zijn om te kunnen afstuderen. Vooral voor de status van praktijkopdrachten en de afronding van stages, waar veel externe instanties betrokken zijn biedt deze tool helderheid voor de betrokkenen.

Nadelen van de tool zijn o.a. dat het systeem uit het MBO afkomstig is en aan de situatie van de HvA aangepast moest worden en dat er geen koppeling met het Studentinformatiesysteem (SIS) bestaat.

Actualiteiten bij instellingen en faculteiten

Verder kwam bij de uitwisseling van actuele zaken onder andere aan de orde: ook dit jaar wil SURF graag input voor de jaarplannen door de aangesloten instellingen. Daartoe zal binnenkort betrokkenen worden uitgenodigd.

Binnen de leeromgeving van de UvA zal binnenkort de leerlijnentool Feedbackfruits beschikbaar zijn, nadat het getest is.

Veel faculteiten zijn bezig met de overgang naar de toetsapplicatie testvision, zoals Geneeskunde en Geesteswetenschappen. Bij FMG zijn ontwikkelingen gaande voor één facultair onderwijscentrum. Wat betreft het project overgang van Blackboard naar Canvas als digitale leeromgeving van de UvA, zullen binnenkort proeftuinen komen om met Canvas kennis te maken. Ook is een webinar gepland voor 4 april 2017.

Volgend ICTO-Platform

Het volgend ICTO-platform is gepland voor maandag 10 april 2017 om 11.00 uur zaal LWB-A12.24 op locatie Leeuwenburg. Thematisch zal deze keer het digitaal werkboek toetsen centraal staan met den presentatie door Nils Siemens en anderen.

Gepubliceerd door  ICT Services