Impressie kennisdelingssessie Bibliotheek UvA/HvA en afdeling Onderwijs en Onderzoek, Divisie Vernieuwing ICTS op 23 januari 2017

27 februari 2017

Op maandag 23 januari vond een kennisdelingssessie plaats tussen medewerkers van de Bibliotheek UvA/HvA en de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de Divisie Vernieuwing van ICTS. Doel van de bijeenkomst was om elkaar op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen en keuzes die in de komende tijd onze dienstverlening bepalen en te kijken waar overlap van taken en doelen en goede samenwerking mogelijk is

Hoofdlijnen en samenwerking

Renze Brandsma, hoofd digitale diensten van de Bibliotheek UvA/HvA en Vivien Linger, hoofd afdeling Onderwijs en Onderzoek, presenteerden aan het begin de hoofdlijnen van de strategische keuzes en van de activiteiten van de betrokken medewerkers van de Bibliotheek UvA/HvA en de afdeling onderwijs en onderzoek en waar nu al samenwerking plaatsvind aan de hand van de projectenportfolios van beide dienstverlenende instellingen.

Kennisdelingssessies

Kern van de bijeenkomst vormden de diverse kennisdelingssessies aangeboden door medewerkers van beide instellingen.
Door medewerkers van de Bibliotheek werden sessies aangeboden over

Research Data Management (RDM)

De Bibliotheek ondersteunt met ICTS onderzoekers bij Research Data Management (RDM). Onderzoekers krijgen advies over de omgang met onderzoeksdata. Een systeem gaat geboden worden voor het efficiënt beheren, veilig delen, archiveren en publiceren van onderzoeksdata (Figshare).

Onderzoeksregistratie CRIS/Pure

 

Pure, het Current Research Information System voor UvA en HvA (in consortium met VU, VUmc, AMC) is het bronsysteem waarin de research output van de UvA en HvA (publicaties etc.) wordt geregistreerd en verspreid. De Bibliotheek beheert Pure en ondersteunt de facultaire Pure-beheerders.

Research Support Center (RSC)

 

Een eerste stap in het project RSC is het zichtbaarder maken van alle vormen van onderzoeksondersteuning bij UvA/HvA (incl. van Bibliotheek en ICTS) op één website. Vervolgens wordt de behoefte bij onderzoekers aan bredere/andere ondersteuning onderzocht. Mede a.d.h.v. de uitvoering van ‘Grassroots’, kortlopende, kleine ICT-projecten t.b.v. het onderzoek.

Open Access (OA)

Dankzij Europese, nationale en lokale ontwikkelingen zijn Open access en Open science onderdeel geworden van de ondersteuning van de Bibliotheek. We ondersteunen open access publiceren, omdat de wetenschap erbij gebaat is dat het resultaat van onderzoek snel en voor iedereen vrij beschikbaar is. Wil je bijv. weten: wat de voordelen zijn van OA publiceren; wat de Bibliotheek doet voor onze UvA en HvA-auteurs; hoe Open access wordt gefinancierd.

Door medewerkers van de afdeling Onderwijs en Onderzoek werden sessies aangeboden over:

360 graden Video

Mogelijkheden en beperkingen bij de inzet van 360 graden video voor visualisatie voor het onderwijs

VR Framework

Op weg naar didactische verrijking met Virtual Reality. VR biedt nieuwe mogelijkheden voor docenten, onderzoekers en studenten. Aan de hand van een vooronderzoek naar een VR-framework wordt toegelicht hoe ICTS/O&O technologische innovatie aanpakt.

DLO UvA

Waarom moest Blackboard vervangen worden, waarom en hoe is gekozen voor Canvas? Deze sessie gaat in op het aanbestedingsproces, systeemkenmerken, en hoe faculteiten zich gaan voorbereiden op de invoering van Canvas.

Portfolio projecten onderzoek

Overview van projecten ter ondersteuning van het onderzoek, voortkomend uit de Startnotitie Onderzoek (dec. 2015). Na een onderzoeksfase zullen aanbevelingen volgen voor implementatie.

Conclusie:

Het over en weer delen van informatie en kennis op zulk soort momenten werd ervaren als nuttig en constructief voor toekomstige vormen van samenwerking aan projecten en een verbetering van de dienstverlening. Zulke bijeenkomsten zullen in toekomst in een vakere frequentie plaatsvinden.

W.Metzger

Gepubliceerd door  ICT Services