Vooraankondiging nieuwe Grassrootronde 2017

15 december 2016

Ook voor 2017 zijn via de Expertisegroep ICT voor Onderwijs van de UvA financiën beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Grassroots. De deadline voor het indienen van voorstellen is 27 januari 2017 om 13 uur

Heb je een idee voor het uitvoeren van een Grassroot? Het format voor het indienen van een voorstel of programma is te downloaden via de Grassroot website www.uva.nl/grassroots . Via deze site zijn ook de criteria te vinden waaraan een voorstel moet voldoen.

Inspiratie nodig: op www.uva.nl/grassroots  staan beschrijvingen van Grassroots in uitvoering en afgeronde Grassroots.

Gepubliceerd door  ICT Services