Highlights Online Educa Berlijn (OEB 2016)

Door Jeanine Bader en Peter Dekker

15 december 2016

Meer dan 2100 deelnemers uit 93 landen bezochten in de eerste week van december de conferentie Online Educa Berlin. Zo’n tien daarvan kwamen vanuit HvA en UvA. Belangrijke vraag die steeds terug kwam was Wie is de eigenaar van leren? Het is nu zelden de lerende

Plenaire discussievraag: vasthouden of loslaten bestaande curricula

Plenair werd gediscussieerd over de vraag of we moeten vasthouden aan de bestaande curricula (die in het middelbaar onderwijs in de VS sinds 1892 nauwelijks veranderd zijn) of studenten laten leren wat ze willen leren en toetsen afschaffen (Roger Schank)? Leren begint wanneer iemand iets wil leren, niet wanneer iemand iets wil onderwijzen. Kennis begint met ervaring. Technologie kan daarbij helpen door simulaties. Het volkomen vrij laten van het onderwijs zal de maatschappelijke kloof echter vergroten, volgens Tricia Wang.

De grote lijn van de conferentie: Het reguliere onderwijs staat op z’n laatste benen

Veel instructiegerichte activiteiten kunnen binnen afzienbare termijn door kunstmatige intelligentie worden uitgevoerd of vervangen worden door online learning-activiteiten. De docent krijgt daardoor meer een coachende mentorrol. Levenslang leren wordt steeds belangrijker om mee te kunnen komen in een snel veranderende digitale maatschappij. Wat is de rol en het nut van onderwijsinstellingen als er geen fit is tussen benodigde skills en dat wat geleerd wordt en onderwijs ook steeds meer online kan worden verkregen?

Jef Staes hield een vlammend betoog voor Passion Based learning  en tegen sheeping (stop mensen in een hok (school) en ze gaan zich als schapen gedragen). De nieuwe generatie noemt hij de 3D-smarts die, in tegenstelling tot de 2D-smarts, over kennis en vaardigheden beschikken en kunnen omgaan met de huidige overvloed aan informatie. Zij zijn in staat tot innoveren, maar niet in de positie om besluiten te nemen.

Blockchain en erkenning van (opleidings-) certificaten

Ook was er aandacht voor het gebruik van blockchain in het onderwijs. De sprekers verwachten dat blockchain de maatschappij en het onderwijs ingrijpender zal veranderen dan internet dat heeft gedaan. Diverse universiteiten wereldwijd zijn bezig met de inzet van blockchain voor (internationaal erkende) certificering en betaling. Zeker iets om in de gaten te houden.

Nog meer over de OEB 2016

Lees meer over OEB16 in de blogs van Wilfred Rubens.

Gepubliceerd door  ICT Services