Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Op 19 maart werd de ICTS Lunch&Learn ingevuld door de afdeling O&O. Centraal in deze sessie stond de tweede O van O&O: onderzoek. Joyce Nijkamp werkt samen met collega's Maarten Noom, Tako Horsley, Maarten Veerman, Rene Visscher en Claudia van Kruistum vanuit de afdeling O&O aan ontwikkelingen om onderzoekers aan UvA en HvA bij de uitvoering van hun onderzoek zo optimaal mogelijk te ondersteunen met ICT-middelen

Joyce schetste deze ontwikkeling: Vroeger werd onderzoek veelal op locatie uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt werd van niet complexe tools en datasets. Het beleid voor het omgaan met data was nog niet ontwikkeld.

Tegenwoordig werken onderzoekers meer instellingsoverstijgend samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van meer complexe IT en data, daarbij rekening houdend met het data research management beleid. De knelpunten die voortkomen uit deze ontwikkeling vormen de uitdagingen waar de ICT-onderzoeksondersteuning een antwoord op moet zien te vinden.

Deze knelpunten zijn vertaald in een set principes of uitgangspunten, waarbij samenwerken, federatieve toegang tot data en tools, en ontzorging van de onderzoeker centraal staan. Joyce liet zien voor welke uitdagingen ICTS komt te staan bij het verder invulling geven aan de dienstverlening aan de onderzoekers. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren: harmonisering van beleid over instellingen heen; bundelen van diensten en expertise; regievoering op de federatieve ontwikkelingen, en het belang van een (toekomstig) overkoepelend programma ‘ICT voor onderzoek’ met een bijbehorend Competence Center. In de korte discussie naar aanleiding van vragen van collega’s werden enige onduidelijkheden nog verhelderd.

mw. drs. J.A. (Joyce) Nijkamp

ICT Services