Faculteit der Geneeskunde

Het team ICT&O bij de faculteit Geneeskunde biedt docenten onderwijskundige en technische ondersteuning bij het inzetten van ICT-toepassingen in hun onderwijs.

Een aantal diensten wordt vast ondersteund, maar regelmatig werkt het team op projectbasis aan onderwijsvernieuwingsprojecten. Voor Blackboard biedt het team zowel technische als onderwijskundige ondersteuning. Daarnaast maakt het geneeskundeonderwijs veelvuldig gebruik van e-modules om het leerproces te ondersteunen. Deze modules worden samen met het ICTO-team ontwikkeld. Tevens kunnen docenten gebruikmaken van digitale toetsen voor zowel summatieve als formatieve doeleinden. Alle studenten gebruiken ter ondersteuning van hun eigen leerproces een digitaal portfolio. Ten slotte neemt een automatisch camerasysteem alle colleges op, waardoor studenten op elk gewenst tijdstip deze webcolleges, of delen hiervan, kunnen terugkijken.

Heeft u vragen, wensen of ideeën over de inzet van ICT in het onderwijs, neem dan contact op met icto@amc.nl 

Gepubliceerd door  ODG

31 maart 2015