Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De ICTO-FNWI Programmaraad houdt zich bezig met het stimuleren en coördineren van de onderwijsinnovatie met ICT bij de faculteit FNWI.

De Programmaraad is betrokken bij projecten en initiatieven en zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring onder de docenten. Hiervoor worden projectgroepen en werkgroepen door deze raad samengesteld. Bij de docentprofessionalisering, zoals BKO, wordt structureel aandacht besteed aan ICT in het onderwijs. Voorzitter van ICTO-FNWI Programmaraad is prof. dr. Jan Bergstra. Coördinator van de  ICTO-FNWI Programmaraad en tevens contactpersoon is dr. Natasa Brouwer. Opzet en implementatie van ICT onderwijssystemen/tools wordt gecoördineerd door Wolter Kaper. Hij is ook de facultaire Blackboard contactpersoon en course administrator

Gepubliceerd door  ODG

15 november 2013