Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

De ICTO-ondersteuning bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is onderverdeeld in de verschillende onderwijsinstituten.

FMG Psychologie

 De ICTO-coördinator van de opleiding Psychologie ondersteunt in en adviseert over het gebruik van digitale hulpmiddelen binnen het onderwijs. Dit varieert van digitaal toetsen en stemkastjes tot ondersteuning met Blackboard.

FMG - Communicatiewetenschap

Het ICTO-team van Communicatiewetenschap heeft als doel het onderwijs, onderzoek en organisatie van het onderwijs te ondersteunen en innoveren met behulp van ICT-toepassingen. Het team werkt zowel op eigen initiatief als op initiatieven van instituten en docenten.

Het ICTO-team biedt ondersteuning bij het werken met oa. Blackboard, Turnitin, Remindo (digitaal toetsen) en het ontwikkelen van kennisclips. Verder kan het ICTO-team advies geven over de inzet van nieuwe tools in het onderwijs voor verschillende doeleinden en meehelpen aan een blended learningstrategie op te zetten.

T: 020 525 6689
M: ictocw@uva.nl

FMG - Sociale Wetenschappen

Het ICTO-team van Sociale Wetenschappen heeft als hoofddoel het onderwijs te ondersteunen en innoveren met behulp van ICT-toepassingen. Het team werkt zowel op eigen initiatief als op initiatieven van instituten en docenten. Zij bieden ondersteuning bij het werken met de verschillende centraal aangeboden platforms zoals UvAweb-CMS, EvaSys, Ephorus, Mediasite, UvA Communities en Blackboard. Daarnaast  geven zij trainingen en adviseren omtrent digitale academische vaardigheden.

  • mw. drs. N.J. (Nynke) Kruiderink

    Teamleider ICTO SW

    n.j.kruiderink@uva.nl | T: 0205254929

    Ga naar detailpagina

FMG - Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Blackboardondersteuning

Docenten van de opleidingen van Pedagogiek en Onderwijskunde kunnen zich wenden tot Marlien Waridie van het Onderwijsbureau POW.

E-mail: POW-Blackboardondersteuning

Docenten van de Interfacultaire Lerarenopleidingen en Universitaire Pabo kunnen terecht bij de ICTO-ondersteuner via onderstaand e-mailadres

E-mail: Blackboardondersteuning ILO en UPvA

ICT in onderwijs en onderzoek 

Bij de ICTO-ondersteuner voor Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding. kun je terecht voor o.a. vragen en advies over:

- de (didactische) inzet van Blackboard 
- videobewerking 
- online vragenlijsten (met Qualtrics)

De ICTO-ondersteuner is te bereiken via: 
E: icto-powl-fmg@uva.nl 
T: +31 (0)20 525 1506 
Meer informatie voor medewerkers vindt u via de medewerkerssite van POWL.

Gepubliceerd door  ODG

5 oktober 2016