CILT

Het Centre for Innovation in Learning and Teaching (CILT) van de UvA is een centrum waar expertise en ervaringen van faculteiten en ondersteunende diensten bijeengebracht, ontwikkeld en gedeeld worden.

De doelstellingen van CILT zijn:

  • Bijeenbrengen, ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen;
  • Op één lijn brengen van faculteitsinitiatieven, en ook digitaal toetsen, leeranalyses, etc.;
  • Ontwikkelen en delen van onderwijsmateriaal en –gereedschappen.

Meer informatie is te vinden op de CILT-website.

Gepubliceerd door  ICT Services

25 oktober 2017